07 Mar 2016

BIOFOS vælger DHI som leverandør af informationssystem

BIOFOS renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i 15 ejerkommuner i hovedstadsområdet

Danmarks største spildevandsvirksomhed, BIOFOS, som renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i 15 ejerkommuner i hovedstadsområdet, har valgt DHI til at levere et IT system til at samle og præsentere nøgledata fra de tilsluttede forsyningsselskaber, som er HOFOR A/S, Forsyning Ballerup A/S, Frederiksberg Forsyning A/S, NordVand A/S, Glostrup Forsyning A/S, Ishøj Forsyning A/S, HTK Forsyning A/S.

Informationssystemet skal i første fase indsamle og præsentere online data fra de forskellige forsyninger. Data bliver gjort tilgængelige i en web portal. På længere sigt ønsker BIOFOS at udnytte data til integreret styring af det samlede kloaksystem og renseanlæg.

Sten Lindberg, markedsansvarlig for Byens Vand på DHI, siger ”BIOFOS målsætning er et rigtigt fint match for DHI. Vores fokus ligger netop på udvikling og anvendelse af avanceret teknologi i samarbejde med kunder og partnere, og spildevand er et af vores kerneområder. Vi installerer et robust og afprøvet system baseret på vores MIKE Software. Netop kombinationen af en solid databasekerne og en fleksibel web-overbygning betød, at BIOFOS valgte vores løsning i konkurrence med en række andre leverandører”.

Fra BIOFOS supplerer projektleder Carsten Thirsing ”Projektet har stor strategisk betydning for BIOFOS og vores ejerkommuner. Etableringen af en fælles dataplatform og et samlet overblik giver os et godt afsæt i forhold til vores strategiske målsætning om forbedret driftseffektivitet og integreret styring af hovedstadsområdets spildevandssystemer”.

Projektet har også stor betydning på det internationale marked og ikke mindst i forbindelse med det kommende erhvervsfremstød i New York, hvor Dansk Industri, Københavns Kommune og flere danske aktører, herunder DHI, deltager.

DHI har tidligere leveret et lignende system til Aarhus Vand og en række andre forsyningsselskaber.