22 Feb 2016

Værktøj til arbejdet med problematiske kemiske stoffer

DHI har udarbejdet en elektronisk vejledning til virksomheder, som arbejder med problematiske kemiske stoffer i deres produktion. Vejledningen kan hjælpe virksomhederne med at identificere, om de anvender problematiske stoffer, og hvilke nødvendige overvejelser og beslutninger, de i så fald skal træffe.

Kemikalielovgivning og problematiske stoffer

Ifølge den europæiske kemikalielovgivning, REACH, er en række kemiske stoffer defineret som særligt problematiske. Det vil sige stoffer, der er kræftfremkaldende, kan være skadelige for arveanlæg og forplantning, eller som har længerevarende skadelige effekter på organismer i miljøet.

Når stofferne er identificeret under REACH som værende særligt problematiske, optages de på Kandidatlisten, som er det første skridt i retningen mod, at stoffet kommer under Godkendelsesordningen under REACH. Sker det, skal man ansøge myndighederne om godkendelse til alle anvendelser af stoffet. Det anbefales derfor generelt at prioritere udfasning eller substitution af de problematiske stoffer og kun at ansøge om godkendelse i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at udfase eller substituere et stof.

Vejledning giver overblik over mulighederne

Vejledningen indeholder et beslutningsdiagram med fokus på Godkendelsesordningen og beskriver som en trinvis proces, hvad virksomheden skal igennem for eventuelt at ansøge om godkendelse. Diagrammet giver et overblik over mulighederne med link til relevante vejledninger, der kan bruges i processen.

Se Vejledning for anvendelse af problematisk stoffer

Vejledningen er udarbejdet af DHI under resultatkontrakt for 2013-2015 og finansieret af Videnskabsministeriet.