06 Dec 2016

Dansk spildevandsteknologi i USA

Sammen med en række danske vandvirksomheder skal DHI være med til at opgradere spildevandsrenseanlægget Glenbard Wastewater Facility i Chicago, USA.

Formålet er at opnå større energineutralitet og sikre en bedre afløbskvalitet. Projektet bygger på dansk teknologi og støttes af Miljø- og Fødevareministeriets miljøteknologiske udviklingsmidler (MUDP) med i alt 10 mio. kr. Projektet er blevet til via Water Technology Alliance i Chicago, et samarbejde mellem en række førende danske vandteknologiproducenter samt Aarhus Vand og Eksportrådet.

Nye udledningskrav giver eksportmuligheder

Opgraderingen af Glenbard Wastewater Facility er et udviklings- og demonstrationsprojekt, der i fuld skala vil udvikle, tilpasse og demonstrere dansk spildevandsteknologi i USA. Der er særligt fokus på energieffektive løsninger samt reduktion af udledte næringsstoffer. I store dele af USA er renseanlæggene storforbrugere af energi, og renser mange steder endnu ikke for næringsstoffer som kvælstof og fosfor. Der er nu udsigt til opstramning af udledningskravene på renseanlæggene, og det åbner en meget stor eksportmulighed for dansk spildevandsteknologi.

Photo © Glenbard Wastewater Authority

Et af de unikke aspekter ved projektet er sammensætningen af tekniske løsninger som danske teknologivirksomheder i fællesskab tilbyder via ’Water Technology Alliance’ i Chicago. Koblet med know how fra forsyningsvirksomheden Aarhus Vand giver det mulighed for at optimere anlægsdriften og mindske energiforbruget. Erfaringerne fra Danmark viser, at det derved er muligt både at opnå energineutralitet og bedre rensning af spildevandet. Et andet unikt aspekt ved projektet er en finansieringsmodel (ESCO), hvor anlægsejeren ikke behøver at stille kapital til rådighed up front. Finansieringsmodellen sikrer endvidere, at amerikanske investorer som afkast får andel i de besparelser, der kan opnås ved brug af danske vandteknologiløsninger.

Fyrtårn for dansk vandteknologi

Over de næste måneder vil danske vandteknologivirksomheder og amerikanske samarbejdspartnere sammen arbejde på det endelige anlægsdesign. Anlægget skal efter planen stå klar i 2019 og vil være et enestående fyrtårn for dansk vandteknologi. Den kombinerede tekniske og finansielle løsning har enormt potentiale, hvis den vinder indpas i USA. Der er gevinst hele vejen rundt, inklusiv udsigten til millionordrer i Danmark, hvis der kan opnås en markedsandel på bare 10 % af de mange anlæg, der i fremtiden skal opgraderes.

De danske virksomheder, der deltager i projektet, er AVK, Danfoss, DHI, Grundfos, Landia, LINAK, Nissen Energiteknik og Stjernholm. Projektet ledes af DHI.

‘Dette projekt er baseret på en ny innovativ forretningsmodel, hvor vi kombinerer tekniske og finansielle løsninger med intelligent partnerskab,’ siger Antoine Labrosse, CEO, DHI. ‘ Det vil skabe helt nye muligheder for at få teknologien ind på markedet og vil potentielt føre til et stort gennembrud for DHI og dansk spildevandsteknologi i USA. ’