02 Nov 2016

Kan et mejeri fungere uden vand?

DHI har været projektleder for et offentlig-privat partnerskab, der havde til formål at nedsætte vandforbruget i mejeribranchen. Projektet ses som første skridt mod det vandløse mejeri.

I april 2015 ophørte EU’s mælkekvoter, hvilket har betydet, at leveringen af mælk til mejerierne er steget markant. Samtidig har en rapport fra Naturstyrelsen vist, at mejerierne har et potentiale for at spare mellem 20–30 % af deres vandforbrug. Det er blot to af årsagerne til, at partnerskab ”Vandeffektive mejerier” siden starten af 2014 med støtte fra Naturstyrelsen har arbejdet for at udvikle nye teknologier og digitale processer, der kan nedbringe vandforbruget i mejeribranchen i Danmark. I projektet blev der taget hensyn til mejeriernes økonomi, fødevaresikkerhed, arbejdsmiljø og miljøforhold.

Teknologier og metoder afprøves i projektet

Når man arbejder med at reducere vandforbruget i mejeribranchen, er en af udfordringerne, at det er en industri, der som udgangspunkt kræver et højt vandforbrug ikke mindst af hensyn til fødevaresikkerheden. Partnerskabets vision om et vandløst mejeri, hvor eneste vandkilde er vandet i råvaren, udfordrer dermed den gængse opfattelse af behovet for et stort forbrug af vand i mejeriindustrien.

”Af den grund er der brug for en bred indsats, hvor der er fokus på at reducere vandforbruget på en række fronter. Der er brug for at komme hele vejen rundt fra forbedrede moniterings- og ledelsessystemer til nye teknologiske løsninger. Vi har et ønske om at vores indsats bliver et stort skridt frem mod det vandløse mejeri, som helt sikkert kan blive en realitet med tiden”, siger Martin Andersen, Business Development Manager for DHI’s afdeling for Industri.

Projektet har primært taget udgangspunkt i eksisterende teknologiske muligheder. Ambitionen har været at skabe bedre synergi imellem eksisterende løsninger for dermed at gøre det praktisk muligt at udnytte teknologierne til at nedsætte vandforbruget.

Thise Mejeri forventer store besparelser på vandforbrug


© DHI/foto: Thise mejeri © Martin Andersen

Et af de mejerier, der har haft glæde af partnerskabet, er Thise Mejeri. I samarbejde med Kamstrup har mejeriet for eksempel fået installeret et stort antal vand- og varmemålere samt visualiseringsværktøjet eButler. Disse målere har hjulpet med at identificere områder, hvor vand anvendes uhensigtsmæssigt – i realtid. Desuden er nu udarbejdet en konkret handlingsplan for minimering af vandforbruget, og mejeriet har investeret et millionbeløb i ny teknologi til genbrug af vand – en løsning som forventes at reducere vandforbruget med op til 40%.

I projektet har DHI udover at forestå partnerskabsledelsen bidraget med udvikling af metoder og værktøjer til kortlægning af vand- og ressource flows på mejerierne, definition af vandkvalitetskrav ved genbrug af vand, udvikling, evaluering, prioritering af scenarier for forbedret vandeffektivitet, risikovurdering og implementering af udvalgte løsninger.

Partnere i projektet

Partnerne i projektet, udover DHI (projektleder), har været Arla Foods, Mammen Mejerierne, Nordex Food, Them Ost, Thise Mejeri, Landbrug & Fødevarer, Dansk Erhverv, Mejeriforeningen, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevarestyrelsen, Naturstyrelsen, DTU Fødevareinstituttet, DTU Miljø, CBS IKL, DSS, Grundfos, Krüger, Kamstrup, MIKE ECO Lab og Vestforsyning A/S.

Udover at arbejde for at reducere vandforbruget i mejerisektoren har projektet et delmål om at styrke den danske eksport af systemløsninger samt mejeri- og vandteknologi.

Projektet er gennemført i perioden januar 2014-september 2016.