14 Oct 2016

Seminar om substitution af uønskede kemiske stoffer

EU vedtog i juni en handlingsplan, der skal bringe EU-landene nærmere cirkulær økonomi. Det indebærer bl.a. initiativer vedr. reduktion af mikroplastik i kosmetik, forbedrede muligheder for at genbruge produkter og materialer samt substitution af skadelige kemikalier.

DHI deltager i partnerskabet Kemi i Kredsløb, der den 8. november inviterer til seminar, hvor der præsenteres en forretningsmodel for substitution af uønskede kemiske stoffer.

På seminaret vil du høre om principper og tankegange i cirkulær økonomi samt blive introduceret for modeller og værktøjer, der kan hjælpe til at vurdere omkostninger ved substitution af kemikalier i produktionsprocessen. Du vil også høre spændende oplæg om virksomheders praktiske erfaringer med cirkulær økonomi samt inspirerende cases om virksomheder, der har fået succes ved at følge strategien i cirkulær økonomi.

Læs mere og se program her.


© DHI/ Photo: © iStock / richterfoto

TID OG STED
Tirsdag den 8. november 2016
kl. 9.45 – 16.00
Kosmopol, Fiolstræde 44, København K

TILMELDING
Vibeke Salmon, ves@dhigroup.com
Seminaret er gratis, men ved udeblivelse opkræves et no-show gebyr på 500 DKK.
Tilmeldingsfristen er den 1. november 2016

OM KEMI I KREDSLØB
Kemi i Kredsløb er et partnerskab, der tilbyder danske virksomheder støtte til at erstatte problematiske kemikalier i produkter og processer. Partnerskabet er finansieret af Miljøstyrelsen og projekterne udføres af DHI, Teknologisk Institut og den engelske virksomhed RPA.