25 Oct 2016

Mød DHI og klimaspring på building green 2016 i Forum

DHI vil sammen med DTU Miljø, DTU Compute og Aarhus Vand præsentere den nye "Smart realtidsstyring af vandsystemer" for virksomheder og beslutningstagere, der satser grønt. Det sker i dagene d. 2.-3. november 2016. Så kom og kig med og tage en snak med os på vores fælles Klimaspring stand på Building Green!


Photo © Klimaspring
Med "SMART realtidsstyring af vandsystemer" er det muligt at styre afløbssystemet automatisk og i realtid, så vandet altid ledes til de dele af afløbssystemet, bassiner eller på terræn, hvor der er ledig kapacitet. Derved får man en mere effektiv udnyttelse af afløbssystemet og renseanlægget samt undgår - eller reducerer - overløb fra kloakker og skadevoldende oversvømmelser.

Den intelligente styring betyder samtidig, at man kan reducere behovet for store investeringer i udbygning og opgradering af det eksisterende afløbssystem.

DHI forventer, at den nye SMART løsning, som er delvist finansieret af Resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning og Udvikling, vil blive introduceret på markedet i 2017.

Se mere om konceptet her

Ud over at være den førende danske begivenhed indenfor bæredygtige og energieffektive løsninger til byggeriet, byder Building Green på over 100 talere, fordelt på seminarer, debatter og keynote indlæg på hovedscenen. I år gæster mange internationale talere Building Green. Og her er Klimaspring også med.

Om Klimaspring

Klimaspring er en Realdania-kampagne, der støtter en kommerciel udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand i tætte, eksisterende byområder. Ambitionen er at skabe grøn vækst og bedre byer samt at sætte Danmark på verdenskortet inden for klimatilpasning.

Fælles for de syv Klimaspring projekter er, at de er udviklet, således at de kombinerer den tekniske vandhåndtering med forskellige "ekstra" værdier, der er med til at bringe mere natur ind i byen, give mulighed for leg og ophold i byen eller på anden måde er med til at skabe bedre byer.