17 Oct 2016

Mere damp på digitaliseringen

Netop offentliggjort analyse viser, at 36 pct. af de danske fremstillingsvirksomheder slet ikke er kommet i gang med digitalisering. Tallet er for højt, og der er brug for handling nu, mener GTS-foreningen, der i den nye analyse kommer med en række anbefalinger til, hvordan det kan ske


Photo © Landbrug & Fødevarer

GTS-foreningen har spurgt mere end 450 fremstillingsvirksomheder om deres brug af digitale teknologier, og om deres forventninger til brugen af digitale teknologier i fremtiden. Analysen, som er offentliggjort i publikationen “Mere digital damp på kedlerne - Hvordan kan samarbejde om digitale teknologier gøre Danmark til et attraktivt land at produktudvikle og producere i? ”, viser, at en forbløffende stor del af de danske fremstillingsvirksomheder slet ikke er kommet i gang med digitalisering. Undersøgelsen viser også, at virksomhederne gerne vil i gang med digitale teknologier, men er usikre på, hvordan de skal gribe det an.

GTS analysen viser, at det ofte er på vejen fra den gode idé til implementeringen af et nyt digitalt produkt eller en ny automatiseret produktion, at det går galt. 

Find midler til en markant dansk indsats

GTS-foreningen opfordrer til, at politikerne finder midler på finansloven til en markant dansk satsning på implementering af digitale teknologier i fremstillingsvirksomhederne. Der er brug for at handle nu, hvis de ikke-digitale virksomheder skal overleve i fremtiden. Ifølge Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen, er alvoren ved at gå op for de fleste:

"Senest er "Erhvervspartnerskab for avanceret produktion" sat i gang af Erhvervs- og Vækstministeriet med Troels Lund Poulsen i spidsen. Det er et positiv initiativ, som vi ser som et startskud til en endnu større satsning. Men initiativet skal følges op af yderligere indsatser, og her mener vi i GTS-nettet, at centre med fokus på Internet-of-Things og smart produktion er vejen frem", siger Ragnar Heldt Nielsen.

Tanken er, at virksomhederne i sådanne centre får mulighed for at afprøve ideer, men det er samtidig vigtigt, at centrene indgår i et større netværk af kompetencer, så virksomhederne nemt kan finde frem til relevante samarbejdspartnere undervejs i udviklingsarbejdet.

Venligst kontakt Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen, for yderligere information om undersøgelsen og rapporten.

DHI og digitalisering indenfor fødevareindustrien

DHI bidrager til “Mere digital damp på kedlerne” med case study "Kan et mejeri fungere uden vand?" (side 38), hvor DHI har været projektleder for et offentlig-privat partnerskab, der havde til formål at nedsætte vandforbruget i mejeribranchen med hjælp fra blandt andet digitale moniterings- og styringsværktøjer. Projektet ses som første skridt mod det vandløse mejeri. Partnerne i projektet er: DHI (projektleder), Arla Foods, Mammen Mejerierne, Nordex Food, Them Ost, Thise Mejeri, Landbrug &Fødevarer, Dansk Erhverv, Mejeriforeningen, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevarestyrelsen, Naturstyrelsen, DTU Fødevareinstituttet, DTU Miljø, CBS IKL, DSS, Grundfos, Krüger, Kamstrup, MIKE ECO Lab og Vestforsyning A/S.