12 Jan 2016

Version 2016 af MIKE modeller og værktøjer åbner op for nye muligheder

I en lille månedstid har man kunnet ’downloade’ den seneste version af ’MIKE Powered by DHI software’ – Releasen indeholder mange nye muligheder, og interessen er stor. 

Vi er glade for og stolte af, af de forbedringer og nye funktionaliteter, som MIKE 2016 er kommet med, betyder endnu bedre brugeroplevelser. Der er også introduceret nye produkter til data håndtering, beslutningsstøtte og operationelle prognoser, som giver nye muligheder for brugerne.

Fleksibilitet og åbenhed
MIKE 2016 giver dig en vifte af funktioner designet med dine behov i tankerne. Hvis dit behov går ud over de allerede indbyggede funktioner, åbner portføljen af MIKE produkter også en række muligheder såsom:

  • Kodning af dine egne værktøjer til forbehandling og efterbehandling af data
  • Interagere, på programmeringsniveau, med den numeriske kerne for en række af MIKE modellerne
  • Designe og udvikle dine egne plugins som en del af den grafiske brugergrænseflade

Remote eksekvering og simulering
Med ’remote simulation’ i MIKE 2016 har det aldrig været nemmere at dele og udnytte kraftfulde computer ressourcer/hardware blandt brugerne i din organisation. Funktionalitet så som ressourcestyring og understøtning af parallelisering vil øge din effektivitet og få mest ud af dine hardware investeringer.

Nyt produkt suite: data management, beslutningsstøtte og operationelle prognoser
Vores nye software produkter til datahåndtering, beslutningsstøtte og operationelle prognoser - MIKE INFO, MIKE PLANNING og MIKE OPERATIONS – kan problemfrit integreres med MIKE modeller, men kan også skræddersys til at arbejde med dine eksisterende teknologier. Læs mere om dem her.

Vores fokus er dig
Vi ønsker, at du altid får de bedste værktøjer, støtte og uddannelse.

Du kan altid kontakte vores Client Care med henblik på støtte og vejledning - mike@dhigroup.com

THE ACADEMY by DHI udbyder en bred vifte af standardkurser såvel som skræddersyede. Vores MIKE kurser fokuserer på praktiske færdigheder, konkrete øvelser og på, hvordan du får det bedste udbytte af dit MIKE software. Desuden giver disse kurser dig et indblik i MIKE Powered by DHI softwares centrale rolle som beslutningsstøtteværktøjer og hvorledes du kan kombinere begreber, redskaber, modelapplikationer og beslutningsstøtteværktøjer lige netop inden for dit specifikke arbejdsområde. Check vores kursus og events kalender og se, om der er noget, som kan vække din interesse.

Desuden har vi også fornøjelsen at invitere MIKE brugere og alle, som er interesserede i DHIs MIKE produkter og teknologier til seminar torsdag den 10. marts 2016, hvor vi vil sætte fokus på alle de spændende og nye muligheder Release 2016. Læs mere her.