04 Sep 2015

DHI GRAS har stor succes med jordobservation fra rummet

Mens hele Danmark fejrer den første dansker i rummet og følger Andreas Mogensens fantastiske færd, kan DHI GRAS nu præsentere de første satellitbilleder fra ESA’s nye Sentinel 2a satellit, som har afbildet området omkring København og Øresund. 

Hovedparten af rumforskningen og rumindustrien i Europe beskæftiger sig med udstyr til rummet, såsom antenner til kommunikationssatellitter, så har en særlig del af industrien også fokus på jorden set fra rummet. De beskæftiger sig med jordobservation, hvor man bruger satellitter til at kortlægge og analysere jordens tilstand, eksempelvis indenfor overvågning af miljøet.

DHI GRAS har i mere end 15 år beskæftiget sig med at distribuere og analysere satellitbilleder til gavn for interessenter i både Danmark og udlandet.

Investering i rumfart og jordobservation er til gavn for Danmark
”Danske investeringer i rummet giver en rigtig fornuftig tilbagebetaling i form af øget beskæftigelse” siger administrerende direktør Mikael Kamp Sørensen og tilføjer, ”I DHI GRAS har vi været yderst konkurrencedygtige på europæisk plan indenfor jordobservation og det har medvirket til jobskabelse i Danmark. Ved at deltage i udviklingsprojekter finansieret af ESA har vi været i stand til at videreudvikle målrettede ydelser til både offentlige og private kunder i hele verden og dermed skabt nye arbejdspladser i Danmark.”

Meget mere information end Google Earth
“Mens tjenester som Google Earth generelt har øget bekendtskabet til satellitter og jordobservation, så er den professionelle brug af eks. Google Earth stadig begrænset af den manglende opdatering af nye billeder. Det unikke ved de nye satellitbilleder er netop hvor hyppigt, vi kan få adgang til information om jordens tilstand” fortæller Rasmus Borgstrøm, Business Development Manager hos DHI GRAS og fortsætter “Vi forventer at ESA’s Sentinel satellitter vil bidrage til at revolutionere informationen som man kan udlede ud af billederne. Det faktum at satellitbillederne stilles gratis til rådighed sammenholdt med den øgede hyppighed af billederne, som muliggør et billede over Danmark op til flere gange om ugen gør, at vi tror på at de vil udgøre et fantastisk grundlag for videreudvikling af vores tjenester”

DHI GRAS er officiel distributør af satellitbilleder fra de globale operatører af satellitter. Udover at distribuere satellitbilleder arbejder DHI GRAS med at analysere billederne for kortlægge miljøforhold i hele verden. DHI GRAS er ejet af DHI, som er en uafhængig forsknings- og konsulentvirksomhed specialiseret i vandmiljø. DHI har igennem 50 år løst vandproblemer i mere end 140 lande kloden over. Med hovedsæde i Hørsholm nord for København udvikler og forsker virksomheden i forskellige teknologier, der kan forudsige udbredelsen og kvaliteten af vand uanset om der er tale om floder, kyster, have, byer eller industri.