15 Sep 2015

DHI forvandler CFD-beregninger til renere vand i København

Transport at store mængder spildevand til et centralt renseanlæg kræver omhyggelig planlægning og godt udført ingeniørarbejde.  Det er et vigtigt arbejdsområde for HOFOR – Hovedstadens Forsyning, der er ansvarlig for håndtering af spildevand  i København. Pumpestationen på Kløvermarksvej er idag en flaskehals for transport af spildevand i København. HOFOR og deres rådgiver på området, Krüger A/S, henvendte sig til DHI for at finde en løsning.


Pumpestationen på Kløvermarksvej er et kompliceret knudepunkt, hvor spildevand bliver opsamlet fra adskillige hovedledninger  og pumpet videre ved hjælp af op til otte store pumper. Pumpestationen på Kløvermarksvej bliver den største spildevandspumpestation i Danmark, når den står færdig i 2018. 

HOFOR og Krüger A/S henvendte sig til DHI for at få teknisk vejledning om strømninger, opholdstider  og andre detaljerede hydrauliske informationer, som er vigtige for design af pumpestationen. Der blev oprettet en målrettet projektgruppe med deltagelse fra DHI’s eksperter, Krüger A/S og HOFOR. Ved at anvende DHI’s OpenFOAM CFD-modellering (Computational Fluid Dynamics, numerisk strømningsmodellering på dansk) som et hurtigt udviklingsværktøj var vi i stand til at etablere en interaktiv designproces baseret på præcise og illustrative hydrauliske simuleringer af strømningerne i pumpestationen.


Model der viser eksempel på et foreløbigt strømningsmønster© DHI 

Et eksempel er vist ovenover, hvor det foreslåede layout for pumpestationen  er visualiseret med strømlinier og hastighedsfelter. Disse visualiseringer gør det muligt at identificere svagheder i desginet, for eksempel uønskede strømhvirvler ved pumpeindtag.  Baseret på disse resultater var vi sammen Krüger A/S og HOFOR,  i stand til at foreslå forbedringer i designet, hvilket har resulteret i forbedrede strømforhold i anlægget.  

DHI’s projekt leder Bjarne Jensen, hydraulisk ingeniør på DHI, udtaler om projektet: ”Ved at have de mest dynamiske redskaber til rådighed og en tæt og fokuseret kommunikation med kunderne blev det muligt for os at håndtere denne svære udfordring på kort tid.”

Baseret på DHI’s CFD-modeller vil HOFOR og Krüger A/S nu gå videre med at udvikle denne kritiske infrastruktur, så man kan sikre et renere vandmiljø for indbyggerne i København både nu og i fremtiden.

Eksempel på en foreløbig strømfordeling  i pumpestationen på Kløvermarksvej. © DHI