18 Aug 2015

Forbedret design af havvindmøller – kursus i forebygelse og bekæmpelse af havbundserosion 17. – 18. september

THE ACADEMY by DHI afholder kursus i erosion omkring marine strukturer: “SCOUR AROUND MARINE STRUCTURES - Dealing with scour related problems in water environments”, torsdag den 17. september og fredag den 18. september 2015 hos DHI i Hørsholm. Kurset afholdes på engelsk.

Dette to-dages kursus introducerer dig til fremgangsmåderne i forhold til at analysere risikoen for erosion omkring marine strukturer. Vi har fokus på havvindmøller og på, hvordan man kan beskytte mod eller afbøde virkningerne af havbundserosion gennem f.eks. erosionsbeskyttelse ved brug af stenkastninger. 

Erosion af havbunden omkring marine konstruktioner er et velkendt problem. Det opstår, når konstruktioner er placeret på udsatte steder og belastes af strøm og bølger. Fundamenter for eksempelvis havvindmøller opsættes ofte i barske hydrodynamiske omgivelser med skiftende miljøpåvirkning i form af tidevand og store bølger. Derfor er det vigtigt at have en detaljeret forståelse af, hvordan omgivelserne påvirker konstruktionen som helhed, herunder fundamentet, og samspillet mellem strømninger, konstruktion og havbunden for at sikre den korte og langsigtede stabilitet.

Når du har deltaget i kurset, vil du: 

  • være i stand til at identificere problematikker i forhold til erosion af havbunden omkring konstruktioner
  • kunne vurdere risikoen for erosion og mulige løsninger på problemet i forhold til forskellige typer marine konstruktioner
  • have fået adgang til den nyeste viden på området, viden som DHI og DTU har opnået gennem de seneste årtiers forsknings- og udviklingsprojekter inden for feltet. 
Kurset giver samtidig MIKE 21 brugere en mulighed for at stifte bekendtskab med den nye erosionsberegner i MIKE 21. 

Dine undervisere fra DHI´s Ports and Offshore Technology Afdeling er:
  • Dr Thor Ugelvig Petersen, ansvarlig for fysiske modelforsøg og –analyser i forhold til havne og offshore projekter
  • Dr Anders Wedel Nielsen, ansvarlig for forsknings- og rådgivningsprojekter med fokus på erosion og erosionsbeskyttelse 
  • Dr Martin Dixen, ansvarlig for fysisk og numerisk modellering i relation til havne og offshore projekter

Gæsteprofessor og keynote speaker: Professor B. Mutlu Sumer, DTU.​

Beskrivelse af et tidligere DHI kursus om emnet kan ses her

Registrering og yderligere information:
Du kan læse mere om ovennævnte marine kurser og vores øvrige standardkurser i 2015 i vores kursuskalender. Vi tilbyder også kurser, som er tilpasset netop din organisation og jeres problemstillinger. Hvis du er interesseret i et skræddersyet kursus, er du velkommen til at sende en mail til courses@dhigroup.com