02 Jun 2015

DHI bidrager til banebrydende EU-projekt om satellitobservationer, hav og bølger

FP7-projektet LOTUS (Preparing Land and Ocean Take Up from Sentinel-3)  har deltagelse fra DHI’s Ports- and Off-shore Department, som skal undersøge avancerede metoder til at kombinere førende MIKE Powered by DHI modeller med satellitobservationer med det formål at forbedre pålideligheden af vores metocean dataprodukter.

DHI’s Water Resources Department deltager derudover med udvikling af avancerede metoder til anvendelse af satellitbaserede observationer i vores MIKE 11-modelleringsværktøjer, blandt andet med brug af højde- og vandstandsmålinger i floder, som skal bruges ved on-line modellering og forudsigelse af oversvømmelser. 

LOTUS-projektet startede i 2013 og har allerede bidraget med meget lovende resultater i form af forbedrede faciliteter til at validere vores generelle modeller, som f.eks. off-shore virksomheder bruger til at forudsige bølger og strømningsforhold. 

Resultaterne fra LOTUS-Projektet kan derudover medvirke til:
Mindre omkostninger til energiproduktion fra havvindmøller
Øgede muligheder for at udviklere af bølge-energi kan forbedre deres design og gøre dem mere pålidelige
Forbedret kapacitet til at analysere fænomener nær kysterne og derigennem forbedre vores varslingssystemer ift. bølger og strøm

Projektet løber indtil 2016. 

Nogle af Europe’s førende eksperter deltog i et møde for projektets partnere på DHI den 29. April. Projektet koordineres af Per Knudsen, DTU-Space og blandt deltagerne er partnere fra toneangivende europæiske institutioner som DTU Space, DTU Environment, CLS (Frankrig), University of Newcastle (UK), Starlab (Spain) og DHI.