07 Apr 2015

vand i fødevareproduktion – nu og i fremtiden

Innovationsnetværkene Inno-MT og inSPIRe har afholdt temadag med fokus på vandreduktion, rensning og genbrug.

DHI arrangerede temadagen, som satte fokus på reduktion af udledninger af vand fra fødevareindustrien. Hvordan opnår man bedst effekt uden at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed af fødevarerne?

Formålet med temadagen var at vise deltagerne, at procesvand er en ressource – og ikke bare en omkostning, når det udledes til renseanlæg eller kloak.

Ved at tage udgangspunkt i en overordnet kortlægning af vandstrømme og forureningsgrader kan det afgøres, om vandstrømme kan genbruges, evt. efter en renseproces. Herved vil virksomheder få en mulighed for at spare ressourcer og samtidig bevare en høj produktkvalitet. Temadagens 70 deltagere diskuterede de praktiske forslag til, hvordan man kan spare på vandet og spurgte specielt ind til Fødevarestyrelses håndtering af renheds kravene til procesvand.
Temadagen havde fokus på:

  • Lovgivningsmæssige aspekter ved genanvendelse af procesvand 
  • Status for Fødevarestyrelsens kampagne: Vand i fødevarevirksomheder – nu og i fremtiden
  • Teknologiske muligheder for at vurdere og rense vand 
  • Metoder til systemanalyse, opdeling af vandstrømme og vurdering af kvaliteten
  • Cases fra fødevareindustrien, rengøringsbranchen og teknologiudviklere

Se program for dagen her

Temadagen blev afholdt i samarbejde med Inno-MT og inSPIRe, to innovationsnetværk under Styrelsen for Forskning og Innovation.