02 Dec 2015

Seminar, workhop og kursusaktiviteter om kystbeskyttelse

Det kræver indsigt, viden og modelkompetencer at udvikle og beskytte fremtidens kyster forsvarligt. Debatten om kystbeskyttelsesindsatsen er hed i Danmark. DHIs kurser tilbyder en bred vifte af muligheder for at opdatere sig på disse fronter.

Foto © DHI, Skagen, Danmark © Angel Vidal, Privat

Kystsikring – og beskyttelse debatteres heftigt i både Danmark og udlandet. At debatten er hed og polariseringen imellem hård og blød kystsikring er skarp blandt de danske lokale lodsejere, entreprenører, kysteksperter og politikere kom senest til udtryk på stort debatmøde om den danske kystbeskyttelsesindsats afholdt i Aalborg mandag den 17. november.

Chefingeniør Karsten Mangor fra DHI fastslog i sit oplæg på stormødet, at kysterosionen er kommet for at blive - og oven i købet kun bliver værre.

"Vi har en kronisk erosion mange steder langs kysten i  Nordjylland, hvor der er en voksende transport imod nord og materialerne aflejres sluttelig på den nordvendte strand  ved Grenen. Der er med andre ord naturligt et stort underskud af sand langs denne kyststrækning, og det kan kun løses ved at tilføre mere sand via sandfodring. Men det skal ske over lange strækninger, som det f.eks. udføres langs den  jyske vestkyst i dag." sagde Karsten Mangor.

DHI har derfor i forlængelse af debatten i Danmark tilrettelagt en bred vifte af seminarer og kurser med fokus på kystsikring. Dette inkluderer workshops med diskussioner af mulige strategier for dagens og fremtidens kystsikring i Danmark og udlandet, såvel som kurser i brugen af de nyeste modelleringsteknikker til understøttelse af beslutning og design.

En række af aktiviteterne er udviklet under DHIs resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning og Innovation, blandt andet DHIs nye online kurser omkring kystprocesser og modellering.

Seminar, workhop og kursusaktiviteterne indeholder:

GRUNDKURSUS I KYSTPROCESSER , gratis, online, selvstudie kursus
Dette er et online kursus over 6 moduler, som du kan gennemgå i dit eget tempo. Kurset har i øjeblikket omkring 250 registrerede deltagere og flere kommer til hver dag. Fokus i kurset er ikke at lære at modellere, men at give et teknisk og teoretisk overblik over de mange forskellige aspekter, som kystprojekter kommer i berøring med. Dette gælder alt fra den basale kystprocesforståelse, over grundlæggende strategier for erosionsbeskyttelse, modellering af sandtransport, kystlinjeudvikling eller detaljeret morfologi samt effekten af klimaforandringer på kysten. 
Læs mere her

MODELLERING AF KYSTFODRING MED MIKE 21 FM SM, tirsdag den 15. december 2015
I dette 2-timers gå-hjem-møde vil vi præsentere essensen af de modelværktøjer, der i dag er til rådighed til beregning af udviklingen af kystfodringer og effekter fra kystkonstruktioner. Eventen er rettet mod kystspecialister i danske rådgivende virksomheder, danske kystmyndigheder og danske universiteter. 
Læs mere her

KLIMATILPASNING, OVERSVØMMELSER OG KYSTEROSION, torsdag den 26. maj 2016
Denne halv-dags strategi-workshop vil sætte fokus på, hvilke muligheder og udfordringer, vi i Danmark står overfor med hensyn til klimatilpasning, oversvømmelser og kysterosion. En række centrale stakeholders vil præsentere udviklingsscenarier med fokus på de behov og forventninger, der er og vil komme inden for området de kommende år. Det forventes at workshoppen munder ud i en fælles forståelse af problemer, dilemmaer og mulige løsninger af både teknisk, administrativ og lovgivningsmæssig karakter. Seminaret henvender sig til kystspecialister i danske rådgivende virksomheder, danske myndigheder og øvrige relevante stakeholders inden for klimatilpasning, kysterosion og kystsikring. Workshop program er under udarbejdelse. 

KLIMATILPASNINGSPLANER FOR KYSTER OG KYSTNÆRE OMRÅDER, torsdag den 29. september 2016
Dette 1-dags kursus har fokus på at vurdere effekten af klimaændringer i forhold til erosion og oversvømmelse af kystnære områder. Man vil desuden lære om den praktiske anvendelse af oversvømmelsesværktøjer som baggrund for hydraulisk korrekte og dynamiske risikokort som grundlag for at sikre en både økonomisk, teknisk og administrativ optimal klimatilpasning for kyster og kystnære områder.
Læs mere her.