01 Dec 2015

DHI i samarbejde med SMV’er omkring bølgeenergi

Planlægning og udvikling af bølgekraft som alternativ energikilde

Bølgeenergi. Copyright Jens Kirkegård/DHI

Hvor skal fremtidens energi komme fra? Bølgeenergi er en mulighed, der undersøges i projektet ”Ressource estimering, prognoser samt drift og vedligehold ved DanWEC”. I projektet hjælper DHI med at bestemme bølgeklimaet i området omkring Danish Wave Energy Centers (DanWEC) testområde ud for Hanstholm, blandt andet ved hjælp af bølgemålinger på stedet og MIKE Powered by DHIs moderne bølgemodeller. Herudfra laves prognoser for energiproduktion og værktøjer for drift og vedligeholdelse af bølgekraft anlæg. Disse værktøjer kan bidrage til fremtidens planlægning og udvikling af bølgekraft som alternativ energikilde.

Projektet er støttet af Energistyrelsens EUDP program og DHIs resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning og Innovation. Projektet koordineres af Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg og har deltagelse fra Danish Wave Energy Center og DHI. Projektet indgår i DHIs generelle støtte til udvikling af danske bølgeenergivirksomheder.

Om Danish Wave Energy Center (DanWEC)

DanWEC har til formål at støtte udnyttelsen af bølgeenergi i Danmark, herunder udvikle, eje, udleje og drive faciliteter til test, demonstration og vidensopsamling. I praksis gøres det ved at etablere et testcenter, som fuldt udbygget komme til at indeholde et afmærket testområde, forankringsmuligheder, landkabel, bølgemålere samt dataopsamlingsudstyr. Sideløbende arbejder DanWEC på at etablere et kompetent forsknings- og videnmiljø i Hanstholm. Her spiller samarbejdet med Aalborg Universitet en afgørende rolle, og ambitionen er at skabe et testcenter og et miljø med den synergi, der er kendt fra andre forretningsområder, f.eks. Medicon Valley og Silicon Valley

Om EUDP - Energiteknologisk udvikling og demonstration

EUDP støtter ny energiteknologi, der skaber vækst og arbejdspladser, øger forsyningssikkerheden og bidrager til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050. EUDP finansierer desuden dansk deltagelse i internationalt samarbejde og vidensdeling om energiteknologier.