13 Oct 2015

Hvad betyder circulær økonomi for vandsektoren?

Hør mere om dette på temamøde arrangeret af DHIs partnere "Danish Water Forum" og "Kemi i Kredsløb" på Kalundborg Forsyning tirsdag den 20. oktober

Vandsektoren er unik, da produktet til en vis grad renses og recirkuleres. Er sektoren derved et eksempel på cirkulær økonomi – eller kan tankegangen bringe nye fokusområder til vandsektoren?

Dato: 20. oktober 2015, kl. 10.00 til 16.30 inkl. omvisning på Symbiosecenteret
Sted: Kalundborg Forsyning, Dokhavnsvej 15, 4400 Kalundborg

Den danske vandsektor har til formål at sikre tilførslen af rent drikkevand til Danmark. I princippet er sektoren opdelt i to separate spor, hvor hhv. vandforsyning og spildevandsrensning sørger for at vandet indvindes, renses og udledes og evt. indgår i et recirkuleringsforløb. Kemikalier fra industri og husholdning ender ofte i spildevandet, men hvor industriens udledninger er reguleret, er der ikke tilsvarende krav til udledninger fra private husholdninger. Vandet indeholder derfor ofte kemikalier, der er svært nedbrydelige og som ikke nødvendigvis opsamles i renseprocessen. Kvaliteten af det vand, der udledes fra renseanlæg, er derfor stærkt påvirket af kemikalieindholdet i det tilførte vand.

Så hvad betyder cirkulær økonomi for vandsektoren?

Overordnet set er der to aspekter af cirkulær økonomi for vandsektoren:

  • Et handler om produktionssymbioser, dvs. at virksomheder udnytter overskuds- eller restproduktion fra andre virksomheder i deres produktion.
  • Det andet perspektiv handler om, at renseprocesserne udvikles, så de i højere grad tilpasses spildevandets kvalitet, og at der målrettet sættes ind mod at udvikle metoder til at fjerne stoffer, der anses for problematiske i vandmiljøet.

Program og tilmelding

Læs mere om mødet, se program og tilmeld dig temamødet her

Mødet afholdes i samarbejde mellem Danish Water Forum (DWF) og Kemi i Kredsløb, der begge har DHI som partner.

Mødet holdes i Kalundborg. Her er et af Danmarks største eksempler på, hvordan en række industrier og kommunale værker har samarbejdet for at levere råvarer til hinanden, råvarer som for en virksomhed er affald og for en anden en nødvendig råvare for deres produktion. Dette er kendt som Symbiose projektet.