16 Sep 2014

Ny film fra DANETV – et samarbejde med aktiv deltagelse fra DHI

DANETV har i samarbejde med Miljøstyrelsen lavet en film om teknologi-verifikation. I filmen præsenterer Mosbaek A/S and Rokkedahl Energi deres teknologi og erfaringer med verifikation.

I DANETV-filmen, som du kan se her på siden, kan du møde Torben Krejberg fra Mosbaek, som viser hvordan et anlæg til test af firmaets vandbremser virker. Mosbaek er en af de første danske virksomheder, som har fået testet deres teknologi med DANETV.

En verifikation giver dokumentation for, at en teknologi kan det, som den siger, at den kan. For Mosbaek er det en stor fordel i kampen for markedsandele fremover.

Du kan også møde Martin Rishøj fra Rokkedal Energi, som forklarer, at verifikationen også for deres virksomhed har været en god investering. Det har øget virksomheden salg over en kort periode, og medvirkende hertil har dokumentation for teknologiens effektivitet helt sikkert haft stor betydning, navnlig da Rokkedal Energi er en nystartet virksomhed.

DHI er et af de 5 danske GTS-institutter, som medvirker i DANETV. Du kan kontakte os, hvis du vil vide mere om verificering. Vi arbejder særligt med Vandbehandling, Moniteringssystemer i forhold til vand, Materialer, affald og ressourcer, og Jord og Grundvand.