30 Sep 2014

Er tostrenget vandforsyning hensigtsmæssig i boligområder?

DHI har deltaget i forskningsprojekt, som har vurderet økonomi og bæredygtighed af installering af tostrenget vandforsyning i forbindelse med nye boligområder som f.eks. udbygningen af Nordhavnskvarteret i København.

Vores analyser, som indgår i projektet ”Vand i Byer”, har undersøgt konsekvenserne af forskellige foreslåede alternative vandforsyningssystemer. Vi har særligt set på de tekniske muligheder, omkostningerne, sundhedsrisici og folkelig accept af dem. Som led i projektet har DHI gennemført en vurdering af sundhedsrisici i forbindelse med anvendelse af sekundavand så som gråt spildevand eller forurenet grundvand til tøjvask eller toiletskyl.
 • Mikroorganismer blev anset for at være den mest sandsynlige trussel mod beboernes sundhed ved de anvendte systemer. For at vurdere denne trussel har vi anvendt en kvalitativ mikrobiel risikovurdering (QMRA) med Norovirus som modelorganisme. Norovirus er det patogen, som mest hyppigt er skyld i infektion på grund af dets:
 • Mulige tilstedeværelse i gråt spildevand og grundvand
 • Relativt lange overlevelse i miljøet
 • Høje koncentration i afføringen hos smittede personer
 • Høje smitsomhed
 • Ringe effekt af sandfiltrering
Vores analyser har vist, at genbrug af gråt spildevand vil kræve en eller anden form for desinfektion, så som UV-stråling for at være sikkert at bruge. Alternativt skal genanvendelse begrænses til tøjvask, eller hvor det er muligt at anvende systematiske overvågningsmetoder til at reducere muligheden for kryds-forbindelser mellem de to strenge.

Projektet har været finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation som projekt IP12 - Nordhavn – en bydel i vandbalance (2012-2014) under ”Vand i Byer” og er gennemført i samarbejde med:
 • DTU Miljø
 • HOFOR
 • Aalborg Universitet, Institut for Planlægning
 • By og Havn I/S
 • Grontmij A/S
 • Grundfos DK A/S
 • Københavns Kommune
 • Naturstyrelsen


Illustration af de fire mulige løsninger for vandforsyning