02 Sep 2014

DHI deltager i Danish Soil Partnership - et partnerskab for den danske jordforureningssektor

Danish Soil Partnership er for alle, der arbejder inden for jordforureningssektoren.Partnerskabet er finansieret i fællesskab af Miljøstyrelsen og Danske Regioner. DHI deltager aktivt i partnerskabets Fagpanel.

Partnerskabets formål er at mobilisere og samle aktørerne indenfor jordforureningssektoren. Formålet er at fremme samarbejde i sektoren, udvikle miljøeffektive løsninger og skabe grundlag for øget eksport af danske teknologier til jordrensning til et voksende globalt marked, hvor danske løsninger og erfaringer medvirker til at håndtere de stigende globale udfordringer i forhold til vand og miljø.

Mette Tjener Andersson, Business Development Manager hos DHI, udtaler som medlem af Fagpanelet:

”Vi har i foråret arbejdet indgående med en strategi for partnerskabet, men har samtidigt sat flere ting i værk. Vi er ved at udarbejde et White Paper, der beskriver den danske jord- og grundvandsbranche. Dette sker i samarbejde med Innovationsnetværk for Miljøteknologi og State of Green. Vi afholder møder sammen med ATV Jord og Grundvand om finansiering af udvikling af teknologi og har understøttet etablering af et samarbejdscenter i en region i Kina, hvor danske rådgivere allerede har fået kontrakter på jordforureningsopgaver.”

Mette Tjener Andersson udtaler videre:

”Jeg vurderer, at Danish Soil Partnership vil kunne give både store og små virksomheder et godt netværk med en bredere vifte af branchens markedsaktører, som vil kunne anvendes for at fremme branchens eksportpotentiale.”

Partnerskabet ledes af en Styregruppe bestående af repræsentanter for hele sektoren, både producenter, rådgivere og myndigheder. Den rådgives af Fagpanelet, hvor vi deltager. Regionernes Videnscenter for Jordforurening er sekretariat for partnerskabet.

Læs mere om partnerskabet her.