22 Aug 2014

DHI deltager i "International Conference on Climate Change Adaptation" 25 - 27. august 2014

Den tredje internationale, nordiske konference om tilpasning til klimaforandringer afholdes i København den 25. - 27 august.

Deltagerne i konferencen er forskere, praktikere, politikere og andre interessenter med særlig interesse for klimatilpasning i de nordiske lande.

Konferencen “Adapting to Change: From Research to Decision-making” har ligesom de to foregående konferencer i Stockholm (2010) og Helsinki (2012) til formål at fremme en fælles forståelse mellem forskere, personer der arbejder med klimatilpasning i praksis samt politiske beslutningstagere om klimatilpasning og at sikre nye veje henimod bedre, mere informeret tilpasning til de klimaforandringerne.

Vi deltager i konferencen med filmen "The Climate is changing - Are you?" som forskningchef Ole Mark fremviser mandag den 25. august kl. 16.30.

Få mere information om konferencen her.