12 Jul 2014

HYDRALAB IV – More than water - er nu afsluttet

DHI har deltaget i projektet HYDRALAB IV, et EU-finansieret forskningsprojekt (FP7), som blev afsluttet med en konference i Lissabon den 2 – 4. juli.

DHI har deltaget i projektet HYDRALAB IV, et EU-finansieret forskningsprojekt (FP7), som blev afsluttet med en konference i Lissabon den 2 – 4. juli.

HYDRALABPå konferencen præsenterede vi og projektets øvrige partnere 34 forskningsprojekter, som er blevet gennemført på unikke europæiske forsøgsanlæg (bølgerender og –bassiner, islaboratorier og økologisimulatorer). Projektet har haft fokus på bølgers påvirkning af fysiske strukturer, sedimentprocesser, økologiske tests og påvirkning af is på konstruktioner og skibe.

Vi har bidraget til projektet ved at give adgang til vores unikke eksperimentelle hydrauliske faciliteter.

Konsortiet bag HYDRALAB arbejder nu på at fortsætte projektet finansieret af Horizon 2020. I den kommende fase vil projektet få mere fokus på klimaforandringer, miljøpåvirkninger og økosystemer.

Med undertitlen "More than water" fremhæves at HYDRALAB-IV har fokus på den komplekse interaktion mellem vand, miljø, sedimenter, is og fysiske konstruktioner. Hvad enten vi har at gøre med bølger, der rammer off-shore vindmøller, ændringer i den arktiske is som følge af klimaforandringer eller forurening langs vores kyster, så kan forsøg i laboratorier give viden, som kan ikke alene opnås ved modellering eller ved feltobservationer.

Aktiviteter indtil nu 
HYDRALAB-IV har været gennemført i perioden 2010-2014. Det er fjerde fase projektet, som er gennemført af HYDRALAB-konsortiet, der er et forum for diskussion af brugen af laboratorieforsøg som led i fremtidens hydrauliske forskning. Konsortiet startede med 8 medlemmer, men har nu 22 medlemmer fra 12 europæiske lande. DHI har deltaget i konsortiet fra starten.

Du kan læse papers fra konferencen her.

Se videoen om HYDRALAB og DHI's aktiviteter i projektet.