01 Jul 2014

Fremover skal kloakker kunne tænke selv

Vi er gået sammen med DTU Miljø, DTU Compute og Aarhus Vand om et projekt, hvor vi skal udvikle en løsning der fremmer intelligent styring af afløbssystemer og vand på terræn gennem realtidsstyring for derved at reducere omkostningerne til klimatilpa

Vi er gået sammen med DTU Miljø, DTU Compute og Aarhus Vand om et projekt, hvor vi skal udvikle en løsning der fremmer intelligent styring af afløbssystemer og vand på terræn gennem realtidsstyring for derved at reducere omkostningerne til klimatilpasning.

For at kunne håndtere de øgede mængder regnvand, er mange kommuner ved at udvide afløbssystemerne. Der bygges nye regnvandsbassiner eller eksisterende dele af afløbssystemet opgraderes, men der vil være mange penge at spare ved i stedet at udnytte den eksisterende kapacitet.

Derfor er vi gået sammen med DTU Miljø, DTU Compute og Aarhus Vand om at udvikle et system, der ved brug af aktiv styring af afløbssystemet bedre kan udnytte den eksisterende infrastruktur.

Optimering via styring
Kernen i projektet er et softwareprodukt, der opsamler og beregner data om regn- og vandstrømme. Dataene bliver så brugt til både styring med det samme i realtid og til varsling.

Ved at sammenholde oplysninger om, hvor vandet til enhver tid befinder sig, og forudsige, hvor meget og hvor i byen der vil komme regn i den nærmeste fremtid, er det muligt at finde den optimale indstilling af hele byens vandsystem. Ved hele tiden aktivt at styre vandets vej i kloakkerne sikrer man, at vandet ledes frem til det bassin eller renseanlæg, der udnytter det samlede system bedst muligt. 

Udviklingsprojektet tager udgangspunkt i Samstyringsprojektet, som er en løsning, DHI har udviklet og afprøvet i fuld skala i samarbejde med Aarhus Vand og andre partnere for at undgå udledning af urenset spildevand fra overløb i forbindelse med regnhændelser.

Klimaspring
Klimaspring er en Realdania-kampagne, der støtter en kommerciel udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand i tætte, eksisterende byområder. Ambitionen er at skabe grøn vækst, bedre byer, og at sætte Danmark på verdenskortet inden for klimatil-pasning.

Læs mere om Klimaspring