24 Jun 2014

Bedre filtreringsteknologi til rensning af regnvand

DHI har i samarbejde med Krüger og Nordvand testet og vurderet effektiviteten to filtreringsteknologier til brug ved lokal rensning af regnvand.

DHI har i samarbejde med Krüger og Nordvand testet og vurderet effektiviteten to filtreringsteknologier til brug ved lokal rensning af regnvand.

Størstedelen af regnvandet i Københavnsområdet udledes til kombinerede kloaksystemer. Dette giver hyppigt anledning til overbelastning i de kommunale renseanlæg, og en følge af det er mindsket effektivitet i renseanlæggene. I de senere år har vi set hyppigere og mere intens regn, hvilket yderligere har forværret problemerne.

Det er af afgørende betydning at få tilpasset den danske håndering af byerne regnvand, så der tages højde for disse ændringer. Derfor har vi som en del af et udviklingsprojekt sammen med Krüger og Nordvand testet to filtreringsteknologier: Flexible Fibre Filter Module (3FM) og Hydrotech Disc Filter (uden brug af kemikalier) med følgende resultater når der ikke blev brugt fældningskemikalier:

3FM systemet:
• opnåede en renseeffektivitet på 50-70 % for suspenderet stof (TSS), hvilket svarer til en udløbskoncentration på 5-10 mg TSS pr. liter
• opnåede en renseeffektivitet på mindre end 20 % for total-P (TP) og COD
• reducerede indholdet af kobber (total) og zink (total) med mere end 60 %

Ved at tilføre kemikalier der fremmer koagulering og bundfældning af partikler til 3FM systemet, opnåede vi en vandkvalitet, som opfyldte kravene til overfladevand med hensyn til TSS, total-fosfor og bisphenol A. Hvad angår PAH (polycykliske hydrocarboner), opnåede vi en fjernelsesgrad på 34-96 % for de enkelte forbindelser.

Hydrotech Disc Filter:
• en renseeffektivitet på 50-60 % for TSS, hvilket svarer til en udløbskoncentration på 10-15 mg TSS pr. liter
• en renseeffektivitet på mellem 28 % og 64 % for TP og under 15 % for COD
• at reducere indholdet af kobber (total) og zink (total) med op til 45 %
• at reducere fire PAH’er med op til 35 %

Ved at tilføre et koaguleringsmiddel og kemikalier der får partikler til at klumpe sammen, opnåede vi en vandkvalitet, som opfyldte kvalitetsnormen for ferskvandsområder med hensyn til TSS og total-P. Hvad angår PAH, opnåede Hydrotech Disc Filter systemet en fjernelsesgrad på næsten 75 % for individuelle forbindelser. PAH’en benzo (b, j, k) fluoranthen blev reduceret til et niveau under detektionsgrænsen.