30 May 2014

Udredning af koralrevs biodiversitetsmønstre

Som en del af et internationalt team har vores Seniorforsker Mary S. Wisz bidraget til et projekt, der vil ændre, hvordan lærebøger forklarer biodiversitetsmønstrene for verdens koralrev.

Som en del af et internationalt team har vores Seniorforsker Mary S. Wisz bidraget til et projekt, der vil ændre, hvordan lærebøger forklarer biodiversitetsmønstrene for verdens koralrev.

Teamet fandt ud af, at den historiske klimastabilitet, som har opretholdt koralrevshabitater i de seneste tre millioner år, forklarer mønstre i koralrevsfisks biodiversitet bedre end nogen anden hypotese, der kan testes.

Ved at rekonstruere de historiske havniveauer og havoverfladetemperaturer med modelleringsværktøjer estimerede teamet revhabitaters historiske stabilitet. Derefter sammenlignedes disse stabilitetsmønstre med fordelingen af mere end 6.300 arter koralrevsfisk. Teamet fandt ud af, at steder, der var beskyttet mod havniveausvingninger og temperaturændringer under istiderne (fx det Røde Hav og Det Indo-australske Øhav), i dag har den højeste diversitet af koralrevsfisk.

De samlede resultater af projektet kan findes i seneste nummer af Science Magazine her: http://www.sciencemag.org/.

  

Over billederne © David Bellwood