08 Apr 2014

Ny model fra DHI kan forudsige kystlinjens udvikling

DHI har udviklet en ny kystlinjemodel, der kan anvendes til at forudsige forandringer i kystens udvikling og til at undersøge og kvantificere forskellige strategier, der kan afbøde de mange negative virkninger af klimaforandringer og forskellige menn

DHI har udviklet en ny kystlinjemodel, der kan anvendes til at forudsige forandringer i kystens udvikling og til at undersøge og kvantificere forskellige strategier, der kan afbøde de mange negative virkninger af klimaforandringer og forskellige menneskeskabte interventioner ved kysten.

Med de nyeste fremskrivninger af det globale vandstandsniveau og de ændrede klimatiske forhold, som meteorologerne nu forudsiger, er det klart at kysterne vil blive påvirket.

Voldsommere og hyppigere stormhændelser samt den generelle ændring i vind og vejr, vil skabe forandrede erosionsforhold på kysten med forskellige virkninger på det kystlige landskab. Forøgede vandstande vil forskyde ligevægtspositionen, så kysten vil tabe sediment til kystens profil og forårsage en tilbagerykning af kystlinjen.

Disse ændringer er relevante for kystens fremtidige rekreative værdi, såvel som for den kystnære infrastruktur, der måtte blive påvirket af et øget bølge- og erosionspres.

Kystlinjemodellens anvendelse
Med den nye model kan vi undersøge virkningerne af forskellige tiltag til at sikre kystlinjen. Bølgebrydere er et eksempel på en kystbeskyttelsesstrategi, som kan overvejes, gentagen fodring af stranden med sand er en anden mulighed. Kystlinjemodellen vil indgå i den næste release af MIKE by DHI's modeller og kommer på den måde til at være tilgængelig for både danske og internationale kunder.

Modellen har på et tidligt tidspunkt i udviklingsfasen fundet anvendelse i flere af DHI’s kommercielle projekter, f.eks.:

  • Analyse af ligevægtsdybde foran Hanstholm havn
  • Udvikling af sandfodringen ved Dunkerque, Frankrig
  • Udvikling af kystlinje bag ved grundstødt skib i Sydafrika
  • Bølgebryderdesign og -etablering, Brasilien
  • Undersøgelse af strandbeskyttelsesstrategier ved Palm Beach, Australien