29 Apr 2014

Forskningens Døgn på DHI

Forskningens Døgn på DHI

126 gymnasieelever besøgte DHI på Forskningens Døgn den 26. april 2014. Det er en dansk videnskabsfestival, hvor vi har deltaget gennem flere år for at formidle vores viden om vand og miljø til en bredere kreds.

Klaus Langgren Eskildsen møder deltagerne i Forskningens Døgn på DHIPå DHI fik gymnasieeleverne mulighed for at lære mere om arbejdet med at modellere og forbedre badevandskvaliteten ved et foredrag af en af DHI’s badevandseksperter, Anders Chr. Erichsen, som bl.a. fortalte om erfaringerne med oversvømmelser i forbindelse med skybrud og konsekvenser for vandkvaliteten ved strandene.

Eleverne, som bl.a. kom fra Birkerød og Rungsted Gymnasium, fik også et foredrag af Klaus Langgren Eskildsen, en af DHI’s dygtige udviklere, som fortalte om sin egen uddannelse og arbejde med softwareudvikling, hvor Klaus ikke bare arbejder med at sikre præcise beregninger, men også med at opnå optimal udnyttelse af computernes kapacitet.

Der var også besøg i vores forsøgshaller, hvor vi gennemfører forsøg med udgangspunkt i fysisk modellering af bl.a. havne og kyster. Her blev eleverne præsenteret for et modelforsøg som viste bølgernes påvirkning af en havnemole

Forskningens Døgn
Et arrangement som Forskningens Døgn giver DHI en god mulighed for at præsentere vores ekspertise og kompetencer for kommende studerende. De kan lære om vand og miljø vores arbejde med at forbedre vandmiljøet i hele verden og forhåbentlig vil flere unge mennesker blive inspirerede til at vælge de naturfaglige uddannelser.

Forskningens Døgn er en landsdækkende forskningsfestival, der blev afholdt for første gang i 2005 på initiativ af Uddannelsesministeriet. Formålet er at øge befolkningens interesse for forskning og skabe forståelse for den betydning, som forskning har for vores samfund og hverdag. DHI har deltaget de sidste 3 år

Du kan læse mere om Forskningens Døgn her