01 Apr 2014

Marine kurser i april, maj og juni 2014

Vi har i april, maj og juni sammensat en række kurser, der er relevante for kystforvaltere og ingeniører med interesse i ”kyst og hav” området.

Vi har i april, maj og juni sammensat en række kurser, der er relevante for kystforvaltere og ingeniører med interesse i ”kyst og hav” området.

Hvis du har brug for at blive introduceret til eller at få opdateret din viden og kunnen inden for modellering af kysttekniske problemstillinger, har vi sammensat et kursus, der viser anvendelsen af modelkomplekserne MIKE 21 og MIKE 3 som værktøjer til kystzonerelaterede konsekvensberegninger og beregninger af forholdene i de marine omgivelser.

Vi har også et kursus, som fokuserer på betydningen af klimaforandringer og havvandsstigninger for kyst og hav, hvor der introduceres en række overvejelser omkring samspil mellem klimaet og kystens fysiske natur samt redskaber, der kan hjælpe kysttekniske professionelle eller kystinteresserede administratorer med at vurdere konsekvenserne af klimaforandringerne - og dermed danne grundlag for at udvikle en mere effektiv tilpasning.

Derudover tilbyder vi hands-on træningskurser i brugen af vores marine software som f.eks. MIKE 21 og MIKE 3.

Tematiske kurser

13. maj
SEDIMENTTRANSPORT OG KYSTPROCESSER Anvendelse af redskaber og modeller i arbejdet med sedimenter ved kyster

14. maj
KLIMAFORANDRINGER, KYST OG HAV Betydningen af klimaforandringer og havvandsstigninger langs kyster og i havet

21.-22. maj
FINE SEDIMENTER Håndtering, måling og modellering af fine sedimenter

MIKE by DHI kurser

22.-23. april
MIKE 21 FLOW MODEL HD FM 2D hydrodynamic modelling using flexible mesh

24.-25. april
MIKE 21 SW/BW Introduction to spectral wave and Boussinesq wave modelling

28.-29. april
MIKE 3 FLOW MODEL HD FM 3D hydrodynamic modelling using flexible mesh

30. april – 1. maj
MIKE 21 ST FM Sand transport modelling using flexible mesh

10.-11. juni
LITPACK PROCESSES 1D Modelling longshore sediment transport and coastline evolution

Du kan læse mere om disse marine kurser og vores øvrige standardkurser i 2014 i vores kursuskalender. Vi tilbyder også kurser, som er tilpasset netop din organisation og jeres problemstillinger. Hvis du er interesseret i et skræddersyet kursus, er du velkommen til at sende en mail til courses@dhigroup.com

Vi glæder os til at se dig !