09 Mar 2014

DHI deltager i et stort forskningsprojekt om marin biodiversitet i Østersøen

Vi deltager i et stort forskningsprojekt – BIO-C3 – som undersøger årsager til og konsekvenser af ændret biodiversitet i Østersøen.

Vi deltager i et stort forskningsprojekt – BIO-C3 – som undersøger årsager til og konsekvenser af ændret biodiversitet i Østersøen.

Ambitionen med projektet er:

 • At undersøge genetisk tilpasning, økofysiologi og kolonisering i Østersøen samt at se på, hvilken rolle de hjemmehørende arter spiller i forhold til de ikke-naturligt forekommende arter 
 • At øge forståelsen af de funktionelle sammenhænge mellem biodiversitet, eksterne påvirkninger og interaktioner i fødekæderne
 • At forbedre mulighederne for at forudsige udviklingen i biodiversitet og vurdere konsekvenserne for forvaltning af miljøet og bæredygtig udnyttelse af økosystemets ”goods and services”

Vi kommer til at bidrage til projektet med analyser af variationer i mindre omfang i to case-områder i Østersøen. Her vil vi undersøge de samlede virkninger af presfaktorer som eutrofiering og klimaforandringer. Vi skal også udvikle nye økologiske modelleringsværktøjer, der fokuserer på højere trofiske niveauer (trin i fødekæden), på analyser af mere end ét trofisk niveau, samt nye værktøjer til at anvende arters spredningsmønster i miljøforvaltning.

De nye avancerede økologiske modelleringsværktøjer vil omfatte energetiske modeller af de vigtigste vandfugle og fisk, samt metoder til at beskrive og analysere spredning af sporer og larver mellem vigtige habitater for planter og dyr. Modelresultaterne vil blandt andet blive anvendt til at vurdere betydningen af  netværk et af beskyttede områder i havet (fx Natura 2000).

Projektet, der blev indledt den 1. januar i år, skal køre indtil juni 2017. Det finansieres af Baltic Organisations’ Network for Funding Sciences EEIG (BONUS). Der deltager 13 partnere i projektet:

Danmark:

 • DTU-Aqua
 • DHI

Tyskland:

 • Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (koordinerende partner) 
 • Institute for Hydrobiology and Fisheries Science, University of Hamburg 
 • Thünen Institute for Baltic Sea Fisheries, Rostock 

Estland:

 • Estonian Marine Institute, University of Tartu 

Finland:

 • Finnish Environment Institute, Helsinki 
 • Åbo Akademi University, Turku 

Litauen: 

 • Marine Science and Technology Center, Klaipėda University 

Polen:

 • National Marine Fisheries Research Institute, Gdynia 

Sverige: 

 • Stockholm University 
 • University of Gothenburg 
 • Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Norrkoping

For yderligere oplysninger henvises til: Henrik Skov hsk@dhigroup.com eller Anne Lise Middelboe ami@dhigroup.com