07 Jan 2014

Konference 21. - 23. januar: "Adaptive Solutions for Water Utilities"

Vi er med til at arrangere denne konference, der fokuserer på at demonstrere praktiske tilgange til klimaforandringer i byer.

Vi er med til at arrangere denne konference, der fokuserer på at demonstrere praktiske tilgange til klimaforandringer i byer.

På konferencen vil 14 forsyninger fra Europa, USA og Australien, deres forskningspartnere samt gæstetalere præsentere resultaterne af deres aktiviteter inden for klimatilpasning af vandforsyning og spildevandshåndtering.

Resultaterne stammer fra projektet ”PREPARED – Enabling Change” - et fireårigt EU-projekt, hvor der er udviklet løsninger til forsyningernes tilpasning til klimaforandringer.

På konferencens første to dage vil de gennemførte løsninger blive præsenteret med fokus på drift og planlægning af vand- og spildevandssystemer. På konferencens sidste dag deler forsyningerne deres erfaringer i Cities Alliance Forum.

DHI er med til at planlægge konferencen, og vi deltager med 3 faglige indlæg:

  • Anders Lynggaard-Jensen: “Real time control to increase hydraulic capacity of wastewater treatment plants during rainfall events”
  • Arne Møller: “Warning system for deteriorated water quality caused by combined sewer overflows”
  • Lisbeth Pedersen: “Improved rainfall monitoring using local area weather radar“ 

Konferencen, som afholdes på engelsk, er for alle, som har interesse i klimatilpasning af byer i forbindelse med vandforsyning og afledning af regn og spildevand og arbejder for en forsyningsvirksomhed, kommunal myndighed, er forsker eller rådgiver eller blot interesserer dig for området.

Vil du lære mere om klimaforandringer? Få information om vores kurser i 2014 - Klima, Vandressourcer, Vand i Byer, Hav og Kyst