28 Jan 2014

Nyt stort forskningsprojekt om undervandsstøj, vibrationer og elektromagnetiske felter

DHI-ledet konsortium vinder europæisk forskningsprojekt om konsekvenserne af undervandsstøj, vibrationer og elektromagnetiske felter EU-Kommissionen har udvalgt et konsortium ledet af DHI til at gennemføre et forskningsproje

DHI-ledet konsortium vinder europæisk forskningsprojekt om konsekvenserne af undervandsstøj, vibrationer og elektromagnetiske felter

EU-Kommissionen har udvalgt et konsortium ledet af DHI til at gennemføre et forskningsprojekt, MARVEN, om de miljømæssige konsekvenser af støj, vibrationer og elektromagnetiske felter fra vedvarende havenergi.

Både i Europa og i andre lande er der ambitiøse planer om at opføre en række konstruktioner til produktion af vedvarende energi på havet. Disse konstruktioner og driften af dem vil føre til dannelse af elektromagnetiske felter, og forårsage undersøisk støj og vibrationer i havmiljøet. Alligevel er deres påvirkning af livet i havet kun delvist undersøgt. Denne mangel på viden udgør en væsentlig udfordring i forbindelse med opførelsen af vedvarende havenergi-konstruktioner.

Konsortiet vil undersøge dette problem i et storstilet studie, som omfatter:

  • En gennemgang af de miljømæssige konsekvenser af vedvarende havenergi-konstruktioner
  • Dybdegående analyser og undersøgelser af de miljømæssige konsekvenser af støj, vibrationer og elektromagnetiske felter i forbindelse med vedvarende havenergi-konstruktioner – både under opførelse og ved drift

Desuden vil vi foretage en analyse af de normer og standarder, der gælder for støj, vibrationer og elektromagnetiske felter i forbindelse med vedvarende havenergikonstruktioner. Som en del af disse undersøgelser vil vi foretage relevante on-site målinger og feltforsøg med henblik på at underbygge og videreudvikle analyserne.

Den samlede undersøgelsen skal resultere i udarbejdelsen af en strategi og prioriteringer af fremtidige F&U baserede projekter, og undersøgelser og den vil dermed indgå direkte i den fremtidige prioritering af EU-forskningsprojekter.

I samarbejde med Cranfield University (UK) har vi samlet et særdeles velkvalificeret hold bestående af ni institutioner fra seks EU-lande, omfattende:

  • Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas), UK
  • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Sverige
  • Scottish Association of Marine Science (SAMS), UK
  • Deutsches Wind Energie Institut (DEWI), Tyskland
  • Management Unit of the Mathematical Model of the North Sea (MUMM), Belgien
  • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques, Spanien
  • Quiet Oceans (QO), Frankrig

Projektet løber fra december 2013 til juni 2015.

For yderligere oplysninger kontakt: Frank Thomsen