17 Sep 2013

Forebyggelse af oversvømmelse i byerne langs Limfjorden

Vi har hjulpet Kystdirektoratet til at få de nødvendige redskaber til at undersøge fremtidige problemer med oversvømmelser i Limfjorden. Limfjorden er egentlig en flodmunding med to åbninger, hvoraf den ene er Thyborøn Kanal.

Vi har hjulpet Kystdirektoratet til at få de nødvendige redskaber til at undersøge fremtidige problemer med oversvømmelser i Limfjorden.

Limfjorden er egentlig en flodmunding med to åbninger, hvoraf den ene er Thyborøn Kanal. De seks byer, som ligger rundt om fjorden vest for Løgstør har en samlet befolkning på mere end 60.000 mennesker. De har tidligere oplevet oversvømmelser under storme, bl.a. forårsaget af:

  • Vindstuvninger i Limfjorden
  • Kraftig vandindstrømning gennem Thyborøn Kanal og ind i Nissum Bredning under voldsom storm og forhøjet vandstand i Nordsøen

Gennem de sidste 100 år er der konstateret en gradvis forøgelse af tværsnitsarealet i Thyborøn Kanal uden, at der er indtrådt en ligevægt. Tendensen ventes derfor at forsætte i fremtiden. Vi undersøgte Thyborøn Kanals betydning for stormflodsniveauerne i den vestlige Limfjord, og kunne på denne baggrund estimere en fremtidig vandstandsforøgelse under stormflod, som følge af en forsat erosion.

Ved at bruge den hydrodynamiske strømningsmodel MIKE 21 HD har vi etableret en ny højvandsstatistik for Limfjorden baseret på:

  • Simulering af 31 stormflodshændelser dækkende en 33-årig periode
  • Konfigurationen af Thyborøn Kanal i nutiden (2005), i tidligere perioder (1958), og i fremtiden (2060)

Vores modellering har bidraget til at fastlægge sammenhængen mellem erosion og stormfloder samt den mulige påvirkning fra klimaændringer. Dette gjorde det muligt for Kystdirektoratet at vurdere omfanget af oversvømmelser samt de relaterede økonomiske konsekvenser nu, såvel som i fremtiden. På den baggrund kunne Kystdirektoratet rådgive det danske Transportministerium om den bedste løsning i forhold til at kunne reducere risikoen for oversvømmelse i byerne langs Limfjorden.