10 Sep 2013

THE ACADEMY by DHI - Kurser i efteråret 2013

Vand, klima, byer - hav og kyst - brug af satellitdata THE ACADEMY BY DHI KURSER afholder i efteråret 2013 en række kurser med fokus på vand og klima – i byen og på landet.

Vand, klima, byer - hav og kyst - brug af satellitdata

THE ACADEMY by DHITHE ACADEMY BY DHI KURSER afholder i efteråret 2013 en række kurser med fokus på vand og klima – i byen og på landet. Kurserne er relevante for dig, der arbejder med planlægning og håndtering af vand – og gerne vil blive bedre til det. Vi udbyder kurserne på DHI, men kan også tilrettelægge individuelle forløb, der er tilpasset dig og de udfordringer, som du står overfor.

Vand i Byer
Bliv bedre til at håndtere vand i byer og lær mere om at bruge MIKE URBAN – Collection Systems og Water Distributions. Vi tilbyder dels introduktion til modellering af afløbssystemer og dels en opdatering om de nyeste features i MIKE URBAN. Arbejder du med vandforsyning har vi et kursus, der introducerer modellering af vandforsyning - MIKE URBAN Distribution Systems. Arbejder du med klima og oversvømmelser udbyder vi nu i Danmark kurset  Urban Flooding Analysis and Management. Det afholdes på engelsk i november og igen på dansk i starten af 2014.

Remote Sensing - brug af satellitdata i vandforvaltning
Arbejder du med vandplaner, arealanvendelse, klimatilpasning og planlægning af vand i byer? Står du overfor udfordringer med manglende data og viden til at forbedre jeres håndtering af vand i byen og på landet?

Så kan vores kursus i Remote Sensing være en hjælp. Kurset henvender sig til rådgiver og modellører, planlæggere og miljømedarbejder fra kommuner og andre offentlig institutioner. Satellitbilleder giver adgang til værdifulde informationer om miljøet i både tid og rum. Eksempelvis kan du gennem studier af tidsserier få indsigt i historiske forhold og samtidig opnå information omkring rumlige og tidslige variationer. På kurset vil du blive introduceret til Remote Sensing, og du vil lære at anvende og analysere satellit-data. Kurset er planlagt på dansk, men kan også holdes på engelsk, hvis der er interesse for det.

Hav og Kyst
Arbejder du med kystforvaltning og marine miljø har vi også en række kurser, som vil være interessante for dig. Som noget nyt udbyder vi kurset Oil Spill Analysis, som er målrettet dig, som arbejder med miljøvurdering og beredskabsplanlægning i forhold til olieudslip. Kurset dækker tekniske aspekter og vil give en introduktion til, hvordan brug af modelværktøjer kan give et bedre beslutningsgrundlag.

Vi tilbyder også kurser, der introducerer modellering i forhold til vedvarende energi i det marine miljø og træningskurser i MIKE 21 og Agent Based Modelling samt med et kursus i brugen af fysisk modellering af marine strukturer som f.eks. havne. 

Læs beskrivelserne på siden her og se mere om vores kurser på dansk og engelsk. Der er mere information i vores globale kursuskalender