10 Sep 2013

Nyt projekt bidrager til øget sikkerhed omkring havvindmøller

Et forskningsprojekt finasieret af Eneginet.dk under ForskEL programmet, som DHI og DTU Mekanik gennemfører i samarbejde, giver ny viden om erosion omkring havvindmøllers fundamenter.

Et forskningsprojekt finasieret af Eneginet.dk under ForskEL programmet, som DHI og DTU Mekanik gennemfører i samarbejde, giver ny viden om erosion omkring havvindmøllers fundamenter. Resultaterne er et skridt på vej mod sikrere og billigere havvindmøller.

Det fælles projekt mellem DHI og DTU Mekanik skal give ny viden om interaktionen mellem havbunden og møllefundamenter.
Lokal erosion af havbunden omkring marine konstruktioner er et kendt problem, som er blevet ekstra aktuelt i forbindelse med den massive udbygning med havvindmøller over det sidste årti. Problematikken omkring lokal erosion håndteres på to måder: Enten med en erosionsbeskyttelse af sten omkring fundamentet eller ved at acceptere erosionen og til gengæld forstærke fundamentet.


Forsøg med bølger giver ny viden om erosionsbeskyttelse.

Erfaringen fra eksisterende havvindmølleparker har vist, at der er gode muligheder for at forbedre erosionsbeskyttelsen og i større omfang at undlade dem. Dermed vil det være muligt at sænke omkostningerne til havvindmøller uden at reducere sikkerheden.  Første del af projektet har været at få fyldt et hul ud i vores viden om erosionsbeskyttelsens nedsynkning i havbunden tæt ved møllerne.

En af deltagerne i projektet, Thomas Probst, Msc. Studerende på DTU fortæller om sit kandidatprojekt:

”Vi ser, at hesteskohvirvler vasker havbunden væk omkring møllernes fundamenter og der udvikler sig store erosionshuller. For at imødegå det fylder man op med sten omkring fundamenterne, men det er dels omkostningsfyldt og dels kan der opstå nedsynkning omkring fundamenterne, hvilket kan fritlægge kablerne.
I projektet her har vi eksperimenteret og lavet forsøg med bølger og kombinationer af bølger og strøm, og vi har målt den følgende erosion, som vi har tolket og sammenlignet med faktiske hændelser. Vi har også udviklet en visualisering, der giver et klarere billede af processen omkring erosion.

Projektet har vist, at flere sten omkring fundamenterne overraskende nok ikke giver mindre, men i en del tilfælde mere erosion. Der er fortsat store usikkerheder forbundet med erosion og nedsynkning, men dette projekt bidrager til sikrere forudsigelser i relation til opsætning af havvindmøller.”

”Og som studerende er det utrolig spændende at arbejde med et eksperimentelt projekt, der har direkte betydning for udviklingen af vindenergi i Danmark og andre lande” slutter Thomas Probst af.

Den danske regering ønsker 100 % uafhængighed at fossile brændstoffer. Udbygning af energiproduktionen med flere, store havvindmøller er et vigtigt element i at nå den målsætning, og derfor er projekter, som bidrager til det, meget vigtige for fremtidens energiproduktion.