13 Aug 2013

Technology Outlook på jordområdet

På vegne at Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-Mit) er vi sammen med DGE ved at starte et Technology Outlook på jordområdet, som vi søger flere deltagere til.

På vegne at Innovationsnetværk for Miljøteknologi (Inno-Mit) er vi sammen med DGE ved at starte et Technology Outlook på jordområdet, som vi søger flere deltagere til.

Formålet med et Technology Outlook er at afdække udviklings- og markedsmuligheder inenfor de områder, som har interesse for Inno-Mit og medlemmerne, herunder DHI.

Inno-MT inviterer derfor til inspirationsmøde om indholdet af det kommende outlook den 22. august, kl 10-12 i København.

Kom og giv din mening om, hvor du ser behov for nye teknologier og få chancen for at påvirke, hvilke udviklings- eller markedsmuligheder, det nye outlook skal udforske.

På mødet vil vi drøfte, hvad der rører sig på jordområdet, og hvor vi ser behov for nye teknologier- det kunne være nyt feltudstyr, fokus på "nye" forureningskomponenter, nye oprensningsmetoder eller noget helt andet. Vi er interesserede i at høre, hvad du mener - hvilke områder er relevante for dind virksomhed eller institution.

Mødet finder sted den 22. august 2013 kl. 10:00 - 12:00 hos Copenhagen Capacity, Nørregade 7B, 1165 København K 
Tilmelding til mta@dhigroup.com, senest den 15. august
Deltagelse er gratis