13 Aug 2013

Kursus i klimatilpasning og oversvømmelse

Der er ledige pladser på kursus i klimatilpasning 28. - 29. august i Hørsholm.

Der er ledige pladser på kursus i klimatilpasning 28. - 29. august i Hørsholm. På vores todages kursus lærer du at arbejde med redskaber til at forbedre risikokortlægning og til at udarbejde kort, som viser risikoen for oversvømmelse, både med det nuværende og det fremtidige klima.

Elementerne i risikokortlægningen er i fokus på kurset, som omfatter forelæsninger, diskussioner og øvelser herunder opgaver på PC i anvendelse af de forskellige softwareprodukter, som understøtter risikokortlægningen. Temaerne er:

  • Det lov- og forvaltningsmæssige grundlag for klimatilpasningsplanlægning
  • Den politiske proces og beslutning i kommuner om serviceniveau for oversvømmelser
  • Brug af data stillet til rådighed af bl.a. Geodatastyrelsen
  • Kortlægning af sandsynlighed for oversvømmelse
  • Kortlægning af værdier og skadesomkostninger ved oversvømmelser
  • Risikokortlægning ud fra oversvømmelses- og skadeskort
  • Fremskrivning af klima
  • Analyse af kombineret oversvømmelsesrisiko fra afløbssystem, vandløb, fjord og hav

TID OG STED
28.—29. august 2013 - Kurset starter kl. 09.00 og slutter kl. 16.30

PRIS OG RABATMULIGHEDER
Standardpris: DKK 7.800.-
10% rabat for deltagere med serviceaftale
33% rabat for 3. og efterfølgende deltager

Kurset finder sted på:
DHI, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm

Seneste tilmeldingsfrist er onsdag den 21. august