02 Jul 2013

Workshop om redskaber til bedre håndtering af vand

DHI afholder workshop for sagsbehandlere i kommuner og vandforsyninger om værktøjer til bedre håndtering af vand den 11. september kl. 10.00 – 15.00 Vi har udviklet nye værktøjer til brug for vandforvaltningen i Danmark.

DHI afholder workshop for sagsbehandlere i kommuner og vandforsyninger om værktøjer til bedre håndtering af vand den 11. september kl. 10.00 – 15.00

Vi har udviklet nye værktøjer til brug for vandforvaltningen i Danmark. på vores workshop den 11. september vil vi præsentere de nyeste muligheder og diskutere følgende emner:

  • Web-baserede værktøjer til behandling af indvindingstilladelser og vandressourcevurderinger
  • Scenarieværktøj til vurdering af påvirkning ved ændret vandløbsvedligeholdelse
  • Værktøj til vandplaner og handleplaner
  • Varsling af oversvømmelser i danske vandløb

Workshoppen henvender sig til fagfolk i kommuner, regioner og vandforsyninger og har til formål at præsentere værktøjer målrettet løsning og effektivisering af vandforvaltningen i Danmark.

På programmet er bl.a.:

  • Værktøjsudvikling på DHI ved Innovationschef Mike Butts
  • Værktøjer til vandplaner og handleplaner ved Senior Hydrolog Torsten Jacobsen
  • Webbaseret adgang til hydrologiske modeller ved Senior Hydrolog Oluf Jessen

Se detaljeret program

Deltagelse i workshoppen er uden beregning for offentlige myndigheder og vandforsyninger og inkluderer frokost.
Workshoppen afholdes på DHI, Agern Allé 5 2970 Hørsholm. Tilmelding er på krævet - kontakt til Oluf Z. Jessen: ozj@dhigroup.com eller 45 16 92 35