07 Jun 2013

Havets kræfter - helt lokalt

Via et stærkt internationalt projekt under FP7 Space: FIELD_AC har DHI udviklet redskaber og modeller til at forbedre effektiv planlægning, design og operationer på havet.

Via et stærkt internationalt projekt under FP7 Space: FIELD_AC har DHI udviklet redskaber og modeller til at forbedre effektiv planlægning, design og operationer på havet.

I EU-projektet FIELD_AC har vi medvirket til at forbedre marine rådgivnings- og varslingssystemer baseret på MIKE by DHI ved at linke op til det nye europæiske flagskib inden for marine varslinger i storskala, MyOcean og ved at tilføje manglende processer, der er afgørende på lokal skala.

Vi har forbedret beskrivelsen af bølge-strøm interaktionen i MIKE 21/3 og forbedret håndtering af sammenhængene mellem randbetingelserne for aktiviteter i kystzonen: atmosfære, afstrømning fra land, kyst og ikke mindst havstrømme.

Vi har samtidig sikret en forankring af forskningen i egentlige ydelser til gavn for private og offentlige kunder som for eksempel:

  • Et hindcast studie i den nordlige Nordsø for Statoil
  • Forbedret modellering af strømdata i Trinidad og Tobago
  • Model til forudsigelse af vandstanden i Venedig

Beslutningstagere i kystzoner får ikke tilstrækkelig støtte fra de eksisterende forudsigelser omkring koblingen mellem kystzonen og havet, da de ikke tager tilstrækkelig højde for styrken og variabiliteten af havstrømme, og vi ser ofte alvorlige fejl i lokale strømforudsigelser, der bruges til at planlægge operationer til havs.

Projektet FIELD_AC havde til formål at forbedre de operationelle ydelser og forudsigelser i kystområder fra Copernicus (tidl. GMES) Marine Core Services. Lokale eksempler på tilpasning er studeret med fokus på geografisk lukkede områder som den katalanske kyst, Venedig-bugten, Liverpool bugt og det tyske vadehav. Derigennem opbygges en ny metodik med bred anvendelighed for alle aktører på den danske og internationale scene.


Renewable Energy