04 Jun 2013

DHI gennemfører generationsskifte i ledelsen

Efter 39 års ansættelse hos DHI, heraf de seneste 17 år som administrerende direktør i DHI Danmark og koncernchef (CEO) i DHI Gruppen, har Asger Kej valgt at træde tilbage og give plads til en ny ledelse.

Efter 39 års ansættelse hos DHI, heraf de seneste 17 år som administrerende direktør i DHI Danmark og koncernchef (CEO) i DHI Gruppen, har Asger Kej valgt at træde tilbage og give plads til en ny ledelse. Asger Kej vil indtil udgangen af 2013 arbejde med udvalgte strategiske opgaver. Ny koncernchef (CEO) i DHI gruppen pr. 1. juli 2013 bliver den nuværende COO, Antoine Labrosse. Den nuværende rådgivningsdirektør i DHI Danmark, Jacob Høst-Madsen, udnævnes til ny koncerndirektør (COO) i DHI-Gruppen samt administrerende direktør for rådgivningsforretningen i DHI Danmark. Den nuværende økonomidirektør (CFO) i DHI gruppen, Peter Rasmussen, fortsætter som CFO i den nye koncernledelse.

I 1996 overtog Asger Kej ledelsen af det daværende Dansk Hydraulisk Institut, som på det tidpunkt havde cirka 200 medarbejdere. Gennem fusioner (med Vandkvalitetsinstituttet i 2000 og med Dansk Toksikologi Center i 2005), gennem virksomhedskøb (Hydroinform (Tjekkiet) i 1997, WASY (Tyskland) i 2007 og CPH Water (Sydafrika) i 2008), samt gennem en imponerende organisk vækst, er den oprindelige virksomhed blevet udviklet og globaliseret til det nuværende internationalt anerkendte DHI med selskaber i 30 lande og 1.100 medarbejdere.

Under Asger Kej’s lederskab er der skabt en unik global positionering af en forskningsbaseret dansk teknologivirksomhed, som på eksemplarisk vis kombinerer rollen som nationalt videncenter (GTS-institut) med rollen som førende global virksomhed. Denne succesrige udvikling er resultatet af innovation og samarbejde på tværs af den globale organisation, hvor specielt Asger Kej’s strategiske talent og evne til at mobilisere internationale nøglemedarbejdere har været en afgørende faktor.

Den nye koncernchef (CEO) Antoine Labrosse er 41 år og har en ingeniøruddannelse fra Grenoble i Frankrig. Han har været 16 år hos DHI og startede i 2000 opbygningen af DHI’s datterselskab i Frankrig. I 2010 blev han udnævnt til COO i DHI’s hovedkontor i Hørsholm. Hans primære ansvarsområder har været marketing, HR og forskning/udvikling, og han har samtidig fungeret som regionaldirektør for Nord- og Sydamerika.


 

Den nye koncerndirektør (COO) Jacob Høst-Madsen er 51 år og civilingeniør samt Ph.D. fra DTU. Han har i 16 år haft forskellige ledelsesposter hos DHI. Den hidtidige administrerende direktør for rådgivningsforretningen i DHI Danmark, Karsten Havnø, overgår nu til at være fuldtids regionaldirektør for Europa, Mellemøsten og Afrika. Samtidig overtager Jacob Høst-Madsen Karsten Havnø’s post som administrerende direktør i DHI Danmark.

 

Peter Rasmussen vil fortsætte som Økonomidirektør (CFO).

 

 

 

Jørgen Bardenfleth
Formand for DHI’s Bestyrelse
Strategy Director, Microsoft International

Yderligere information kan fås hos:
Jørgen Bardenfleth, e-mail joergenb@microsoft.com, mobil 20 27 07 07
Asger Kej, ak@dhigroup.com, mobil 40 88 43 09
Antoine Labrosse, e-mail asl@dhigroup.com, mobil 40 26 51 41
Jacob Høst-Madsen, e-mail jhm@dhigroup.com, mobil 21 28 68 21