28 Jun 2013

Temadag om vand i fødevareproduktion

I forbindelse med forskningssamarbejdet InSPIRe er DHI i sensommeren medarrangør af to temadage specielt rettet mod fødevarevirksomheder. Vand i fødevareproduktion - 28.

I forbindelse med forskningssamarbejdet InSPIRe er DHI i sensommeren medarrangør af to temadage specielt rettet mod fødevarevirksomheder.

Vand i fødevareproduktion - 28. august, Odense
At reducere vandforbruget i fødevareproduktionen rejser en række problemstillinger. På denne temadag bliver du præsenteret for løsninger på vandbesparende tiltag og for alternative metoder til reduktion af vandforbrug i en fødevareproduktion. Du vil også høre om nye målemetoder til styring af industriel rengøring, om water footprint samt om de lovgivningsmæssige krav til vandbesparende tiltag.

Se hele programmet for temadagen her.

Temadag om anprisninger - 10. september, Tåstrup
Ved du hvad du må fortælle i en anprisning, eller hvornår dit produkt er en novel food? Deltag på temadagen og lær mere om reglerne for novel foods, funktionelle fødevarer og om brugen af anprisninger i markedsføring. Du får praktiske eksempler på, hvordan lovgivningen kan anvendes i markedsføring og udvikling af så forskellige produkter som proteiner, øl og grønt.

Se program for dagen her.

Prisen for at deltage er blot 500 kr. pr. temadag.

Tilmelding
Du tilmelder dig lettest ved at sende en e-mail til Vibeke Salmon, ves@dhigroup.com.
Oplys navn, firma, adresse samt CVR og/eller EAN-nr.

inSPIRe er en strategisk public-private platform for innovation og forskning, som har til formål at forbedre den danske fødevaresektors produktivitet og globale konkurrencedygtighed. Læs mere om InSPIRe her.