17 Jun 2013

Et skridt mod CO2-neutrale renseanlæg

I et forskningsprojekt støttet af Vandsektorens Teknologiudviklingsfond bidrager DHI sammen med private virksomheder og vandselskaber til at gøre renseanlæg klimaneutrale.

I et forskningsprojekt støttet af Vandsektorens Teknologiudviklingsfond bidrager DHI sammen med private virksomheder og vandselskaber til at gøre renseanlæg klimaneutrale.

Marselisborg RenseanlægUnisense er en højteknologisk virksomhed med speciale i produktion af mikrosensorer. Vi har i samarbejde med virksomheden medvirket til at udvikle sensorer, der kan måle opløst lattergas, som udledes fra renseanlæg. Målingerne, der skal hjælpe renseanlæggene med at få bedre styr på udledningerne af lattergas, er ved at blive testet på Ejby Mølle Renseanlæg ved Odense og Marselisborg Renseanlæg ved Århus.

Vandcenter Syd i Odense er et af Danmarks største vandselskaber, og de har en ambition om at blive CO2-neutrale i 2014. Derfor har Vandcenter Syd behov for kontrol med alle udledninger af drivhusgasser, herunder lattergas, som er en kraftig drivhusgas. For at få hjælp til dette henvendte de sig i første omgang til DHI, som skabte kontakt til Unisense.

Et tværfagligt samarbejde mellem Unisense, Vandcenter Syd og DHI tog fat på at udvikle de nødvendige sensorer til at måle lattergasudledningerne. Det skete bl.a. i et projekt støttet af Vandteknologiens Udviklingsfond VTUF.

Samarbejde med producenten
DHI og Unisense har haft et godt samarbejde på flere projekter udtaler Mikkel Holmen Andersen, Unisense:

”I første omgang bidrog DHI til at modne ideen om et sensorbaseret system til monitering af lattergasudslip i spildevandsrensning. I VTUF-projektet samarbejdede vi om at implementere sensorteknologien, og DHI var ansvarlig for datastyring og kontakt til kunderne. Vi har haft stor gavn af DHI’s branchekendskab, og i kraft af den direkte og uformelle sparring og kontakt vi har haft med DHI og deres kendskab til markedet for sensorteknologi, kommer vi tættere på nye kunder.”

Lattergas er 300 gange så belastende for klimaet som CO2, og det kan udgøre over halvdelen af de reelle udledninger af drivhusgasser fra renseanlæg. Samtidig er lattergas meget svær at måle og de hidtidige metoder til at måle udledningerne har ikke været tilstrækkelig pålidelige. Reduktion af lattergasudslip, som dette forskningsprojekt bidrager til, er derfor et markant bidrag til at gøre renseanlæg over hele verden klimaneutrale.