31 May 2013

Vi bidrager til bedre styring af vand i produktionen

Industrien kan spare penge og ressourcer ved hjælp af viden om de reelle vandomkostninger Vi har udviklet et værktøj – CashFlow – som kan hjælpe produktionsvirksomheder og forsyningsvirksomheder med at vurdere de reelle omkostninger i f

Industrien kan spare penge og ressourcer ved hjælp af viden om de reelle vandomkostninger

Vi har udviklet et værktøj – CashFlow – som kan hjælpe produktionsvirksomheder og forsyningsvirksomheder med at vurdere de reelle omkostninger i forbindelse med vandforbruget i produktionen.

Industrivirksomheder mangler ofte overblik over de reelle omkostninger til vand og spildevand i modsætning til andre omkostninger til f.eks. energi. En detaljeret beregning af omkostningerne for de forskellige vandstrømme vil gøre det muligt at beregne væsentlige værdier i relation til vandforbrug. En sådan beregning skal medtage omkostningerne for:
intern behandling af vand i produktionen:

  • Tab af varme bundet til vand
  • Tab af produkter eller biprodukter bundet til spildevand
  • Rensning af spildevand forud for udledning
  • Spildevandsafgifter

Ved hjælp af en integreret vand- og ressourceoptimeringsplan vil der således kunne opnås store besparelser.
CashFlow værktøjet vil hjælpe vores kunder med at identificere de dele af produktionen hvor omkostningerne forbundet med vand- og spildevandsstrømme er størst. Dette vil bidrage til et solidt grundlag for at prioritere mulighederne for optimering med direkte fokus på at opnå besparelser på bundlinjen.