31 May 2013

DHI er med, når 65 million-projekter skal skabe vækst og beskæftigelse

Vi deltager aktivt, når Rådet for Teknologi og Innovation, RTI, investerer mere end 850 millioner kroner i 65 nye investeringer, der skal styrke innovationen og beskæftigelsen i danske virksomheder over perioden 2013 til 2015.

Vi deltager aktivt, når Rådet for Teknologi og Innovation, RTI, investerer mere end 850 millioner kroner i 65 nye investeringer, der skal styrke innovationen og beskæftigelsen i danske virksomheder over perioden 2013 til 2015.

De mange indsatser indgår i de nye treårige resultatkontrakter, som RTI har indgået med de ni godkendte teknologiske serviceinstitutter, GTS-institutter, hvoraf DHI er et af dem.

Uddannelsesminister Morten Østergaard glæder sig over, at GTS-institutterne dermed på én gang bidrager til at udvikle nye løsninger til gavn for samfundet og styrker dansk erhvervslivs vækst og konkurrenceevne.

"Udfordringer inden for eksempelvis miljø-, klima- og sundhedsområderne kalder på en række intelligente løsninger, som dansk erhvervsliv har gode forudsætninger for at udvikle og tjene penge på. Men virksomhederne har brug for adgang til ekspertviden og højt specialiserede teknologiske faciliteter. Det kan de takket være investeringen fra RTI på 850 millioner kroner få i GTS-institutterne", siger Morten Østergaard.

I udvælgelsen af de 65 indsatser har RTI lagt vægt på, at GTS-institutterne fortsat kan opfylde deres mission om at udbyde den nyeste teknologiske viden og tilbyde moderne udviklingsfaciliteter til navnlig små og mellemstore virksomheder.

Den Blå Horisont giver billigere strøm fra havvindmøller
DHI deltager med en lang række projekter blandet andet inden for temaerne klimatilpasning, levende kyster, vand og sundhed, og vandressourcer, miljø og landbrug.

Et af vores projekter er satsningen Den Blå Horisont. Målet er at sænke omkostningerne for produktion af energi fra offshore vindmøller, så strømmen bliver billigere, og dansk erhvervsliv mere konkurrencedygtigt.

Med Den Blå Horisont vil vi blandt andet forbedre vores model MIKE 21/3 til beregning af bølger og strøm. Vi vil også kombinere med en open source kode OpenFOAM, som beregner bølgelaster, bølgehøjder og strøm til havs og nær kysten.

Dette tiltag vil sikre rådgivere, entreprenører og energiselskaber adgang til mere nuanceret viden om, hvordan havet opfører sig omkring konkrete vindmøllefundamenter, broanlæg og i havne.