29 May 2013

Women's Water Fund - Kursus i 2013

Women’s Water Fund tilbyder støtte til kvinder fra udviklingslande til fremme af deres karrieremuligheder inden for vandressourceudvikling og ledelse.

Women’s Water Fund tilbyder støtte til kvinder fra udviklingslande til fremme af deres karrieremuligheder inden for vandressourceudvikling og ledelse. Women’s Water Fund blev oprettet på initiativ af DHI og blev oprindeligt finansieret af ”King Hassan II Great World Water Prize”, som blev tildelt Torkil Jønch Clausen, DHI, ved den 4. World Water Forum konference i Mexico i 2006. I år støttes programmet desuden af Danida.

Programmet henvender sig til kvinder i (eller på spring til) mellemlederstillinger. Målet er at give deltagerne ny viden og inspiration til støtte for deres videre karriereforløb. Programmet er baseret på dansk ekspertise inden for:

  • Vand- og miljøforvaltning, inkl. internationalt aspekt
  • Organisatorisk ledelse i vandsektoren

Fonden tilbyder korte udviklingskurser i Danmark. Kurserne består af en kombination af undervisning og praktisk erfaringsudveksling med ledere fra offentlige myndigheder og vandindustrien. Fonden dækker alle omkostninger i forbindelse med rejse til og ophold i Danmark.

Programmet omfatter:

  • Korte kurser i karriereudvikling og ledelse inden for vandsektoren, i vandforvaltning, vandressourcer og miljøteknologi.
  • Kurserne vil derudover bestå af møder med og besøg hos danske organisationer inden for vandområdet.
  • Et 1-uges praktikophold hos en organisation/virksomhed inden for et af ovennævnte områder.
  • Et efterfølgende mentorforløb.

Hver deltager vil få tilbudt en dansk seniorleder som mentor. Mentorforløbet vil strække sig over mindst et år efter opholdet i Danmark, og det er en forudsætning for deltagelse i programmet, at kursisterne forpligter sig til at deltage aktivt i mentorforløbet.

Dette års program består af et 2-ugers undervisnings- og praktikophold i Danmark fra den 14. til den 29. september 2013 (se det fulde program på www.dhigroup.com og udbydes til kvinder fra udviklingslande i henholdsvis Afrika og Asien, lande hvor Danida har samarbejdsprogrammer inden for vandsektoren. Se listen over samarbejdslande og få mere information om krav til ansøgerne til fonden.

Ansøgning fremsendes online via ”Jobs” på DHI’s hjemmeside (www.dhigroup.com) senest den 21. juni 2013. For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til Fondens sekretariat, Hanne Berthelsen på hab@dhigroup.com.
Alle ansøgere vil få svar ultimo juni 2013.