21 May 2013

EU's program for verifikation af miljøteknologier har dansk verifikationsenhed

EU's program for verifikation af miljøteknologier (ETV) har dansk verifikationsenhed DS Certificering er i et tæt samarbejde med DHI og andre partnere i DANETV blevet akkrediteret til at verificere miljøteknologier inden for EU's verifika

EU's program for verifikation af miljøteknologier (ETV) har dansk verifikationsenhed

DS Certificering er i et tæt samarbejde med DHI og andre partnere i DANETV blevet akkrediteret til at verificere miljøteknologier inden for EU's verifikationsprogram for miljøteknologier.

EU's program dækker teknologier indenfor 3 områder (affald & resourcer, vand og energi). Derudover dækker akkrediteringen yderligere 4 danske DANETV teknologiområder (luft, jord og grundvand, renere produktion og processer og miljøteknologier til landbrug).

Der er forventing om at alle syv teknologiområder med tiden vil inkluderes i EUs ETV program.

 

For mere information om verifikation af miljøteknologier, se denne film finansieret af Miljøstyrelsen