30 Apr 2013

Beslutningsstøtteværktøj fremmer brug af modeller i kommuner og vandforsyninger

WEB baseret beslutningsværktøj til indvindingstilladelser, vandplan, ressourceopgørelse, grundvandsbeskyttelse mm.

WEB baseret beslutningsværktøj til indvindingstilladelser, vandplan, ressourceopgørelse, grundvandsbeskyttelse mm.

DHI tilbyder et aktivt værktøj til at forbedre kommuners og forsyningers anvendelse af hydrologiske modeller i det daglige arbejde. Vores web-baserede værktøj skaber et bedre beslutningsgrundlag i hydrologiske og hydrauliske problemstillinger.

Vi tilbyder en løsning hvor:

  • Modellen tilgås over nettet
  • Der etableres en web-baseret adgang hvor brugeren kan ændre udvalgte dele af modellen, f.eks. indvinding, klima, grødeskæring mm. og oprette scenarier
  • Modellen eksekveres på DHI
  • Modelresultater målrettes mod kundens behov og kan visualiseres eller hentes ned.

Vandplaner, indvindingstilladelser og klimatilpasningsplaner er nogle af de udfordringer, hvor kommuner og vandforsyninger med fordel kan benytte hydrologiske modeller til vurdering af problemstillingen.

Hydrologiske modeller skaber et bedre beslutningsgrundlag, men kan være vanskelige at opstille og benytte. Hvis brugen af hydrologisk modeller skal integreres i sagsbehandlingen i kommuner eller vandforsyninger, skal fagfolk uden specialistviden om hydrologiske modeller kunne tilgå modellen.