23 Apr 2013

Udvikling af bæredygtighedsindikatorer for Vandcenter Syd

I samarbejde med Vandcenter Syd i Odense har vi afsluttet et udviklingsprojekt med titlen ”Bæredygtighedsindikatorer for vandværker”.

I samarbejde med Vandcenter Syd i Odense har vi afsluttet et udviklingsprojekt med titlen ”Bæredygtighedsindikatorer for vandværker”. Projektet fokuserer på udvikling af et sæt indikatorer, der kan overvåge og rapportere den bæredygtige udvikling i vandselskabets drift og investeringer.

Både nu og i fremtiden er der behov for vandforsyning og spildevandsrensning. Projektets udgangspunkt var: ”Hvordan kan vi sikre, at dette langsigtede perspektiv er indarbejdet i vandselskabets strategi og daglige drift?”

Derfor udviklede vi sammen med Vandcenter Syd et sæt bæredygtighedsindikatorer, som vandselskabet kan bruge til at vurdere udviklingen i ydelserne og basis for orientering af bestyrelse og kunder i årsrapporter.

Der er udviklet 10 nye indikatorer:

 • Klimatilpasning
 • Grundvandsbeskyttelse
 • Spildevandsudledning
 • Rekruttering
 • Vedligeholdelse af personale
 • Reduktion af skadevirkninger på grundvandsspejlet
 • Grønne indkøb
 • Genanvendelse af slam
 • Investeringer i forskning og udvikling
  Bæredygtig økonomisk udvikling af vandselskabet

Disse 10 nye indikatorer suppleres af tre Global Reporting Initiative indikatorer, som allerede anvendes af Vandcenter Syd. Hver indikator måles ved hjælp af en eller flere specifikke under-indikatorer, som er udvalgt med henblik på at opnå det bedst mulige mål for, hvordan den enkelte indikator fremhæver udviklingen hen imod en højere grad af bæredygtighed.

Vi bidrog til at fremme udviklingen af indikatorerne, mens processen med at udvælge de specifikke indikatorer blev overladt til Vandcenter Syd. Vi foretog i starten af projektet en litteratursøgning efter internationale erfaringer de eksisterende indikatorer med det udgangspunkt.

Derefter foretog vi en analyse af Vandcenter Syd’s egne målsætninger og strategier omkring bæredygtighed. I næste trin undersøgte vi mængden af tilgængelige data og vurderede, hvor godt indikatorerne ville blive kommunikeret videre til interessenterne. Til sidst udviklede vi de 10 indikatorer, inkl. underindikatorer, som nu udgør en del af Vandcenter Syd’s rapporteringssystem.

Værdien af de nye bæredygtighedsindikatorer er, at de holder fokus på bæredygtighed og på Vandcenter Syd’s langsigtede udvikling. Desuden kan de nemt kommunikeres ud til personalet samt til Vandcenter Syd’s kunder og kan også implementeres som en del af performance management systemet.