21 Mar 2013

Vores kurser i Danmark i 2013

Vil du vide mere om: Klima, vandressourcer, overfladevand, grundvand, hav og kyster, badevand, urbant vand, vandkvalitet eller mange andre temaer omkring vand, så kan vores kurser give ny inspiration.

Vil du vide mere om:
Klima, vandressourcer, overfladevand, grundvand, hav og kyster, badevand, urbant vand, vandkvalitet eller mange andre temaer omkring vand, så kan vores kurser give ny inspiration. Her er information om vores dansksprogede kurser i april og maj 2013 - og resten af året:

April

16. - 18. april: Vandressoucer og Klimaforandringer, afholdes hos DHI, Århus

19. april: Remote Sensing hos DHI-GRAS

Maj

16. maj: Store Badedag - Mermaid - nyheder og anvendelse, afholdes hos Odin Havnepark, Lumbyvej 11, 5000 Odense C.

Juni

August

17. - 18. juni: Klimatilpasningsplaner i byområder - Redskaber til kortlægning af risiko og omkostninger ved oversvømmelser hos DHI - Hørsholm

21. - 22. august: Vandplaner og Vandkvalitet - redskaber til støtte for overvågning og forvaltning, afholdes hos DHI, Århus

September

17. - 18. september: MIKE URBAN CS - Introduktion til modellering af afløbssystemer, afholdes hos DHI, Hørsholm

10. - 12. september: Vandressourcer og klimaforandringer - Grundvand, overfladevand og det lokale arbejde med globale klimaforandringer, afholdes hos DHI, Hørsholm

25. - 26. september: Vandplaner og Vandkvalitet - redskaber til støtte for overvågning og forvaltning, afholdes hos DHI, Hørsholm 

19.- 20. september: Urban Radar Tool - Introduktion til anvendelse af radardata i MIKE URBAN, afholdes hos DHI, Hørsholm

30. september - 2. oktober: Klimaforandringer i byer - Ekstrem Regn og oversvømmelser, afholdes hos DHI, Hørsholm 

Oktober

8. - 10. oktober: Integreret håndtering af vand i oplandsområder, afholdes hos DHI, Hørsholm

3. oktober: Introduktion til MIKE Urban - Optimer din viden om MIKE Urban, afholdes hos DHI, Hørsholm

11. oktober: Remote Sensing hos DHI, GRAS

Vi holder også en lang række engelsksprogede kurser i Danmark og på vores mange kontorer rundt om i verden. Du kan få mere information på vores oversigt over engelsksprogede kurser i Danmark eller på vores globale kursuskalender.

 

THE ACADEMY by DHI