03 Dec 2013

Nyt værktøj kan forudsige kystudviklingen på lang sigt

Sammen med Danmarks Tekniske Universitet (MEK) har vi i de senere år arbejdet på et nyt værktøj, som integrerer eksisterende modeller for kystlinjeudvikling og sedimenttransport i en ny hybrid-model.

Sammen med Danmarks Tekniske Universitet (MEK) har vi i de senere år arbejdet på et nyt værktøj, som integrerer eksisterende modeller for kystlinjeudvikling og sedimenttransport i en ny hybrid-model.

Det nye værktøj betyder, at detaljerede oplysninger fra en 2D-model nu kan kobles med langsigtede simuleringer af kystlinjens udvikling. Vores værktøj er nu tilstrækkelig udviklet til, at den nye hybrid-model bliver anvendt i de første kommercielle kystnære projekter rundt om i verden.

Traditionelt er to forskellige værktøjer er blevet anvendt af kystingeniører til at beregne sedimenttransport i de kystnære områder: Det første er en model til beregning af den langsigtede udvikling i kystlinjens placering på lange og relativt lige kyststrækninger. I denne model kan konstruktioner som havne, høfder eller bølgebrydere blive inkluderet i beregningerne ved hjælp af forholdsvis simple regler, som til brug for modellen forenkler de faktiske processer nær selve strukturerne. Det andet værktøj er en detaljeret 2D model til detaljeret beregning af sedimenttransport omkring kystnære strukturer.

Den nye hybrid-model kan også anvendes til at forudsige den langsigtede udvikling af kystens placering i mere komplekse tilfælde, f.eks. i tilfælde af buede kystlinjer eller i områder med store gradienter i dybdeforhold, hvor den traditionelle kystmodel har sine svagheder.

Modellen blev for nylig præsenteret på ICE Coasts and Breakwaters 2013, Edinburg, UK. Du kan se vores paper fra konferencen i sin fulde længde her.