13 Dec 2013

Vores Kurser i 2014 - Klima, Vandressourcer, Vand i Byer, Hav og Kyst

THE ACADEMY by DHIs kurser i 2014Dagene er mørke og vinterstormene raser, men snart går vi mod lysere tider. Måske er det nu tid til at overveje, hvordan du kan forøge din viden om vand og miljø og lære mere om at arbejde med MIKE by DHIs software.

Kurser i 2014

 

THE ACADEMY by DHIs kurser i 2014

Dagene er mørke og vinterstormene raser, men snart går vi mod lysere tider. Måske er det nu tid til at overveje, hvordan du kan forøge din viden om vand og miljø og lære mere om at arbejde med MIKE by DHIs software.

Klimaet ændrer sig – hvad betyder det for land, by, kyst og hav?

I første kvartal af 2014 lægger vi stærkt ud med at sætte fokus på klimaforandringer og konsekvenserne heraf. Hvordan kan vi ændre håndteringen af vores vandressourcer?

Kommende klimakurser

28.-29. januar 2014, DHI Hørsholm: Vandressourcer og klimaforandringer - vurdering af konsekvenserne af klimaforandringer og tilpasning til dem. Læs mere her.

4.-5. februar 2014, DHI Århus: Klimatilpasningsplaner i byområder - redskaber til kortlægning af risici og omkostninger ved oversvømmelser. Læs mere her.

6. marts 2014, DHI Hørsholm: Sedimenttransport og kystprocesser – modeller til vurdering af sedimenttransport og morfologi ved kysterne. Læs mere her. Kan tages i sammenhæng med:

7. marts 2014, DHI Hørsholm: Klimaforandringer, kyst og hav - betydningen af klimaforandringer og havvandsstigning langs kyster og i havet. Kurset udbydes i forlængelse af kurset 'Sedimenttransport og kystprocesser'. Læs mere her.

Andre kurser i første kvartal 2014

Du kan læse mere om ovennævnte kurser samt vores øvrige standardkurser i 2014 her. Vi tilbyder også kurser, der er tilpasset netop din organisation og dens problemstillinger. Hvis du er interesseret i et skræddersyet kursus, er du velkommen til at sende en e-mail til courses@dhigroup.com

Vi glæder os til at se dig!

 

Kurser i 2014


THE ACADEMY by DHI omfatter alle DHIs globale og nationale trænings - og vidensdelingsaktiviteter. Således tiltrækker THE ACADEMY by DHIs træningsaktiviteter, MIKE by DHI brugerseminarer, workshops og temadage hvert år tusinder af vandspecialister over hele verden. Vores deltagere er fra kommuner og statslige myndigheder og institutioner, regionale og lokale vandorganisationer, forskningsinstitutioner, universiteter, faglige organisationer, rådgivere, vand - og spildevandsselskaber, kyst - og havnemyndigheder.

Follow us on f t Y in S

THE ACADEMY by DHI