08 Nov 2013

Brug MIKE ECO Lab til at håndtere udfordringer i økosystemerne

MIKE ECO Lab – vores dynamiske modelleringsværktøj – er udgangspunktet for en økosystembaseret tilgang til forvaltning af vandmiljøet.

MIKE ECO Lab – vores dynamiske modelleringsværktøj – er udgangspunktet for en økosystembaseret tilgang til forvaltning af vandmiljøet.

Det giver mulighed for kvantitative, dynamiske beskrivelser af vandkvaliteten på kort og langt sigt og inkluderer kvælstofsudviklingen, plankton, ålegræs, makroalger og dyrelivet.

De forskellige standard-MIKE ECO Lab modeller er udviklet og optimeret til at håndtere specifikke miljømæssige udfordringer. Disse inkluderer afvekslende klimaforhold og forskellige grader af kompleksitet – fra simple interaktioner til komplekse økosystemer.

Med vores økologiske modellering kan vi:
• implementere økosystembaseret forvaltning
• forvalte de miljømæssige ressourcer effektivt
• muliggøre hurtig og overskuelig projektgodkendelse, indledning, fremdrift og afvikling
• foretage præcise vurderinger af det miljømæssige fodaftryk